Două scheme de ajutor de stat care încurajează investiţiile în zonele defavorizate ale României

Instabilitatea financiară a României afectează şi schemele de ajutor de stat pentru investiţii în active tangibile. Până la această dată, cele două ministere care gestionează cele două scheme de stat care ar trebui să impulsioneze investitorii să îşi aducă afacerile în România sau să şi le extindă pe cele existente au dat publicităţii:

» Hotărârea nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (cu modificările şi com­ple­tările ulterioare) gestionată de Ministerul Finanţelor Publice şi
» Schema de ajutor de stat a­vând ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii „Scale up”, gestionată de Ministerului Economiei, Co­mer­ţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Andreea Carp

Dacă prin HG 807/ 2014 sunt acordate ajutoare financiare în valoare de maxim 37.5 milioane euro/ proiect, investiţia minimă este însă de 10 milioane euro/ proiect, ceea ce face această schemă de stat să fie atractivă pentru companiile mari care doresc fie să înfiinţeze afaceri noi, fie să le extindă pe cele existente. Ambele scheme de stat vizează investiţii iniţiale (fie că vorbim de afaceri noi sau de extinderea/ diversificarea activităţii cu­rente) şi acestea ar trebui să vină în sprijinul investitorilor care doresc să-şi deruleze proiectele în România. Implementarea acestor tipuri de proiecte comportă atât beneficii economico-financiare (prin sprijinirea creării/ dezvoltării afacerilor), cât şi sociale (prin crearea de noi locuri de muncă). Aceste beneficifii sunt de lungă durată, beneficiarii având obligaţia atingerii anumitor praguri a cifrei de faceri şi a contribuţiilor la bugetul de stat, cât şi local, precum şi cu privire la menţinerea locurilor de muncă nou create în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la finalizarea acestuia).
Schema de ajutor de stat de tip „scale up” este însă adresată firmelor mici şi mijlocii care doresc să realizeze investiţii iniţiale de până la 5 milioane de euro. Pentru anul 2017 însă nu este planificată nici o sesiunea de depune a pro­iectelor. Experienţa anterioară (doar pe HG 807/ 2014) a demonstrat că acest tip de finanţare este atractiv în special pentru investitorii străini care sunt dispuşi să in­ves­tească sume considerabile în schimbul unui ajutor financiar din partea statului român. Trebuie reţinut că intensitatea ajutorului financiar este condiţionat de regiunea în care se realizează investiţia: 10% pentru Bucureşti, 35% pentru Regiunea Vest şi Ilfov şi 50% pentru Regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud-Est şi Sud-Vest.

Investiţiile care pot fi realizate prin cele două scheme de ajutor de stat vizează în principal investiţii în active corporale (inclusiv contrucţii) şi necorporale. Costul pentru un metru pătrat construit nu poate depăşi 1650 lei. Până în acest moment, schema de ajutor de stat a finanţat centre de servicii şi afaceri de producţie care au generat la nivel local un număr semnificativ de locuri de muncă.

Cele două scheme de ajutor de stat vor conduce la creşterea numărului locurilor de muncă nou-create, a încasărilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, precum şi la majorarea volumului de investiţii străine în România şi a volumului de investiţii în cadrul regiunilor defavorizate. Trebuie reţinut că pentru realizarea acestor proiecte se aplică principiul ram­bursării, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să realizeze toate cheltuielile, urmând că ulterior a­ces­tea să fie rambursate de ministerul care le gestionează. Rezultă astfel că efortul financiar din partea statului român nu este imediat şi este eşalonat pe perioada de implementare a proiectului.

Sunt două instrumente care favorizează în mod decisiv rea­lizarea de investiţii, în special în zonele defavorizate ale României, cu condiţia unei implementări fără cusur şi a instaurării unei atmosfere de previzibilitate generală în e­co­nomie care să permită antreprenorilor să genereze planuri de afaceri bazate pe costuri realiste.

carp

 

Andreea Carp este consultant în afaceri, managing partner AVISSO