Finanţări nerambursabile pentru planificare strategică şi formare profesională

Multe organizaţii înfrunta schimbările pe care le poate aduce viitorul nepregătite. Într-un mediu economic şi competiţional aflat în permanentă schimbare, cheia succesului o reprezintă nu atât calitatea planificării operaţionale, cât claritatea gândirii strategice a unei organizaţii. Este esenţial pentru o firmă să înţeleagă tipul afacerilor pe care le desfăşoară şi locul pe care vrea să îl ocupe la un anumit moment viitor (planificarea strategică), dar şi modul în care poate atinge aceste scopuri:

 • elaborarea unei planificări strategice pe termen lung;
 • îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în cadrul întreprinderii;
 • dezvoltarea și implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajați la locul de muncă;
 • dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor;
 • crearea și dezvoltarea unor mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competențelor;
 • elaborare de planuri de învățare și dezvoltare în carieră;
 • creșterea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților manageriale ale angajaților;
 • introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive și “verzi” în întreprindere;

Programul Operațional Capital Uman oferă sprijin întreprinderilor mari în implementarea următoarelor activități:

 1. Sprijin acordat solicitantului în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung in cadrul întreprinderii, sau sprijin în revizuirea/adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care sa permită anticiparea schimbărilor;
 2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri –cursuri de perfecționare/specializare în ocupația/gruparea de competențe:
  • Competențe antreprenoriale
  • Manager de produs
  • Manager de inovare
  • Manager îmbunătățire procese
  • alte cursuri pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor

sau

cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus

Aceste activități sunt adresate persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);

 1. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane
  • Manager resurse umane
  • Inspector resurse umane
  • alte cursuri și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus.

Bugetul maxim al proiectului: 150.000 euro (contribuție poprie 5%, respectiv 50% îm funcție de tipul de cheltuială)

Grup țintă minim: 50 angajati in pozitii de management sau angajati ai departamentului resurse umane

ARIA DE IMPLEMENTARE: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia; Regiunea București-Ilfov – exceptată de la finanțare;

Perioada de depunere a proiectelor: 12 octombrie 2017 ORA 10.00- 12 decembrie 2017, ORA 16.00

Persoana de contact:

Andreea Carp, managing partner AVISSO

andreea.carp@avisso.eu

0740.510.304