PROGRAMUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI

 

PROGRAMUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI

Prin Programul de Promovare a Exportului, decontarea unor cheltuieli cu promovarea la târguri și expoziții va fi realizată într-o măsură mai mare decât în anii anteriori.

În funcție de acțiunea ce se dorește a fi întreprinsă, in categoria cheltuielilor eligibile intră următoarele:

 • Participări la târguri și expoziții internaționale (100%):
  • transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale,
  • elaborarea și actualizarea brandului de export național și/sau sectorial,
  • închirierea, construirea inclusiv elaborarea proiectului de execuţie a standului, şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional,
  • taxele obligatorii,
  • utilitățile,
  • transportul materialelor aferente construirii şi/sau amenajării spaţiului expoziţional,
  • cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale,
  • cheltuieli cu realizarea de materiale multimedia,
  • cheltuielile de reprezentare şi de protocol,
  • cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii,
  • cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale,
  • cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
 • Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate:
  • cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective,
  • cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer, imprimantă şi altele asemenea,
  • taxele obligatorii,
  • utilitățile,
  • cheltuielile de reprezentare şi protocol,
  • cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea,
  • cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuieli cu realizarea de materiale multimedia,
  • cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor,
  • cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local,
  • cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Ponderea ajutorului financiar:

 • Participarea la târguri și expoziții internaționale
  • 100% în creștere de la 50% față de prevederile de până acum
 • Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate
  • 50% din cheltuielile de cazare pentru instituțiile publice, pentru un participant de la fiecare firmă;
  • 50% din cheltuielile de transport pentur un participant de la fiecare firmă;
  • 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul țării/țărilor de destinație;


Call Now Button