Modificări pentru sprijinirea salariaților și a unităților

In ultima perioada au aparut mai multe modificari pentru sprijinirea salariatilor si a unitatilor in perioada imediat urmatoare.

Astfel:

– Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt

înscriși.

Conditii de acordare a zilelor libere pentru parintii care:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Nu se acorda daca unul dintre parinti se afla in urmatoarele situatii:

– este in concediu crestere copil;

– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

– se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

– are raportul de muncă suspendat pentru somaj tehnic;

– nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Indemnizatia pentru aceste zile libere este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare (nu mai mult de 75% din salariul mediu brut aferent) si se plateste de angajator din fondul de salarii, este suma bruta, purtatoare de contributii si se deconteaza din bugetul AJOFM. Documentele se depun in termn de 30 zile de la data platii contributiilor si se deconteaza in termen de 15 zile calendaristice.

Gasiti atasat modelele de cerere si declaratie ce trebuie completate de salariati mai jos.

Avand in vedere telemunca, au fost stabilite modalitatile de acordare a acestui tip de sprijin pentru unitatile care au incheiate acte aditionale cu clauza de telemunca (minim 15 zile lucratoare in perioada starii de urgenta 16.03-14.05.2020). Documentele pentru acordarea sprijinului se incarca pe platforma aici.gov.ro. Plata din bugetul AJOFM se face in limita fondurilor alocate, in ordinea depunerii cererilor, pana la 31 decembrie 2020, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei. În termen de 30 de zile de la acordarea sumei de catre

AJOFM, angajatorul are obligația de a transmite AJOFM documente justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite (facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice, bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute mai sus, fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților). In cazul nedepunerii acestor documente, angajatorul restituie integral sumele incasate in termen de 30 zile de la expirarea termenului de depunere a documentelor.

Categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate:

1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook

2. Tablete

3. Smartphone

4. Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3

5. Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3

6. Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Conform legislatiei, toate echipamentele trebuie sa fie noi!

Model cerere.

Model declarație.Call Now Button