Acces și participare la formare profesională continuă pentru creșterea performanței în domeniul turismului din România

Proiectul este cofinanțat din Fodul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”

Proiectul este implementat de Eastern Business Company SRL – membră a grupului AVISSO în parteneriat cu:
          ASOCIAȚIA NOUL VAL
          ONITRADE LTD. S.R.L.
          DEVELOPMENT PROJECTS AND STRATEGIES S.R.L.
          ASOCIAȚIA HANDMADE ROMÂNIA

Obiectivul general al proiectului vizează cresterea nivelului de calificare pentru 1536 de angajaţi din sectorul turism-ospitalitate, prin obţinerea unui certificat de calificare de nivel I, II sau III şi informarea cu privire la importanţa nevoii de formare profesională continuă la nivelul sectorului turismului în regiunile Sud-Est, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov.

Grupul ţintă al proiectului este format din personal din sectorul ospitalităţii (turism, hoteluri şi restaurante), implicat atât în activităţi de organizare, planificare şi management precum şi în activităţi de preparare, servire client sau in alte activităţi specifice.

Obiecivele specifice ale proiectului constau în:
  • Promovarea în rândul angajaţilor şi angajatorilor a importanţei şi beneficiilor participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă în vederea informării asupra nevoii de formare profesională continuă a angajaţilor;
  • Stabilirea traiectoriilor profesionale în vederea obţinerii unei calificări complete pentru angajaţii fără calificare sau cu calificare redusă prin activităţi de consiliere şi orientare profesională;
  • Obţinerea de calificări superioare recunoscute naţional de către angajaţii slab calificaţi   sau necalificaţi prin participarea la programele de formare profesională continuă;
  • Îmbunătăţirea calitătii programelor de calificare pentru angajaţi, prin activităţi de monitorizare şi evaluare a programelor de formare profesională continuă.
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri gratuite de specializare / perfecţionare pentru personalul implicat în activităţi de organizare, planificare şi management şi pentru cel de execuţie, în urmatoarele meserii:

Cursuri nivel III (1080 ore / 9 luni)
          1. Agent de turism – ghid;
          2. Tehnician turism, hotel și administrație;
          3. Tehnician activități de agroturism montan.

Cursuri nivel II (720 ore / 6 luni)
          4. Administrator pensiune turistică;
          5. Recepționer distribuitor;
          6. Lucrător în agroturism;
          7. Bucătar;
          8. Ospătar(chelner) vînzator în unități de alimentație;
          9. Brutar patiser-preparator produse fainoase.

Cursuri nivel I (360 ore / 3 luni)
          10. Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare;
          11. Lucrător în hoteluri;
          2. Lucrător în sculptură.


Call Now Button