Amistia fiscală – firmele, persoanele fizice și entitățile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor și penalităților la datoriile către ANAF în anumite condiții

Va supunem atenției Ordonanța Guvernului nr.6/2019 prin care au fost instituite unele facilități fiscale, privind anularea obligațiilor accesorii.

Firmele, persoanele fizice și entitățile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor și penalităților la datoriile către ANAF în anumite condiții, potrivit unei ordonanțe de urgență privind așa-numita amnistie fiscală, care a intrat în vigoare de joi, 8 august 2019.

Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a intrat în vigoare începând cu 8 august 2019 și prevede restructurarea datoriilor peste 1 milion de lei la Fisc și anularea accesoriilor la datoriile sub 1 milion de lei.

Relevantă pentru antreprenorii români cu firme micro, mici și mijlocii este a doua facilitate: anularea unor obligații accesorii.

Pot beneficia de această facilitate următoarele categorii de contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au obligații bugetare principale restante sub 1 milion lei:

 1. persoane juridice;
 2. persoane fizice
 3. sau entități fără personalitate juridică.

De asemenea, facilitatea fiscală se aplică și următoarelor categorii de contribuabili care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari:

 1. persoane fizice;
 2. entități fără personalitate juridică;
 3. unități administrative-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice.

Ordonanța se aplică, în primul rând, următoarelor tipuri de obligații bugetare principale considerate restante la 31 decembrie 2018:

 1. obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plata până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
 2. diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 3. alte obligații de plată individualizate prin titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018.

Pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscală, se depune o notificare prin care se înștiițează organul fiscal cu privire la intenția dumneavoastră, iar după îndeplinirea condițiilor, se va depune cerere de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.

 Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor principale restante la data de 31.12.2018, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

 1. toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
 2. sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 3. aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 4. depuneți cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Puteți beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:

 1. cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. 25 din O.G. nr. 6/2019;
 2. cele cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, în condițiile art. 26 din O.G. nr. 6/2019;
 3. cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale, în condițiile art. 27 din O.G. nr. 6/2019;
 4. cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. 31 din O.G. nr. 6/2019.

 Principalul avantaj al unei astfel de facilități fiscale îl reprezintă anularea, în totalitate, a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decemebrie 2018.

De asemenea, în situația în care organul fiscal este notificat cu privire la intenția dumneavoastră de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii, avantajele unei astfel de măsuri sunt următoarele:

 1. se amână la plată dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii;
 2. nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
 3. nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care nu depuneți cerere de anulare a accesoriilor.

În situația în care nu notificați organul fiscal cu privire la intenția dumneavoastră de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii, iar acestea au fost stinse, veți beneficia de restituirea sumelor care au fost achitate în contul acestora.Call Now Button