Beneficii pentru sotul/sotia unei PFA

OUG 158 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost modificată în noiembrie 2014 prin adoptarea OUG 68/2014 potrivit căreia, soția/soțul titularului II/PFA care realizează fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare, participând în mod obișnuit la activitatea desfășurată de II/PFA, beneficiază de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

Pentru a avea dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții, cuprinse în OUG nr. 158/2005:
  • persoanele vizate să nu fie înregistrate în Registrul Comerțului și să nu fie autorizate să funcționeze ele însele ca II sau PFA;
  • să nu fie salariați;
  • să îndeplinească un stagiu minim de cotizare prevăzut;
  • să prezinte adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepția urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
  • să se prezinte la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp și în condițiile stabilite, în vederea exercitării verificării de către reprezentanții plătitorilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
Totodată, este necesară depunerea de către soțul/soția PFA a declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații la Casa de asigurări de sănătate la care aceștia sunt luați în evidență. Cota de contribuție este de 0,85%, se aplică asupra veniturilor declarate și se achită la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
De menționat este faptul că acest lucru reprezintă un drept și nu o obligație a persoanelor avute în vedere.


Call Now Button