Calificarea – stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România

Proiectul este cofinanțat din Fodul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”

Proiectul este implementat de Asociația O Șansă Pentru Fiecare – membra a grupului AVISSO în parteneriat cu:
          DEVELOPMENT PROJECTS AND STRATEGIES S.R.L.
          MEDIASCOPE SRL
          ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC ȘI CULTURAL – FILIALA BRAȘOV
          ASOCIAȚIA ANTREC IAȘI
          INIȚIAL SRL

Obiectivul general al proiectului vizează cresterea nivelului de calificare pentru 1.536 de angajati de la un nivel scazut de calificare la un nivel mai inalt de calificare prin obtinerea unui certificat de calificare de nivel I, II sau III si informarea cu privire la importanta nevoii de formare profesionala continua la nivelul sectorului turismului in regiunile Centru, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov.

Grupul ţintă al proiectului este format din personal din sectorul ospitalităţii (turism, hoteluri şi restaurante), implicat atât în activităţi de organizare, planificare şi management precum şi în activităţi de preparare, servire client sau in alte activităţi specifice.

Obiecivele specifice ale proiectului constau în:
  • Promovarea în rândul angajaţilor şi angajatorilor a importanţei şi beneficiilor participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă în vederea informării asupra nevoii de formare profesională continuă a angajaţilor;
  • Stabilirea traiectoriilor profesionale în vederea obţinerii unei calificări complete pentru angajaţii fără calificare sau cu calificare redusă prin activităţi de consiliere şi orientare profesională;
  • Obţinerea de calificări superioare recunoscute naţional de către angajaţii slab calificaţi   sau necalificaţi prin participarea la programele de formare profesională continuă;
  • Îmbunătăţirea calitătii programelor de calificare pentru angajaţi, prin activităţi de monitorizare şi evaluare a programelor de formare profesională continuă.
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri gratuite de specializare / perfecţionare pentru personalul implicat în activităţi de organizare, planificare şi management şi pentru cel de execuţie, în urmatoarele meserii:

Cursuri nivel III (1080 ore / 9 luni)
          1. Agent de turism – ghid;
          2. Tehnician turism, hotel și administrație;
          3. Tehnician activități de agroturism montan.

Cursuri nivel II (720 ore / 6 luni)
          4. Administrator pensiune turistică;
          5. Recepționer distribuitor;
          6. Lucrător în agroturism;
          7. Bucătar;
          8. Ospătar(chelner) vînzator în unități de alimentație;
          9. Brutar patiser-preparator produse fainoase.

Cursuri nivel I (360 ore / 3 luni)
          10. Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare;
          11. Lucrător în hoteluri;
          12. Lucrător în sculptură.


Call Now Button