Ce programe de garantare sunt disponibile pentru IMM-uri

În anul 2021 firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea face apel la tot mai multe credite bancare cu garanții de stat prin IMM InvestIMM Leasing Echipamente și Utilaje și alte programe de garantare. Acestea au fost lansate ca urmare a deciziei recente a Comisiei Europene de prelungire a Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârșitul anului 2021.

Se estimează în anul acesta de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) „dublarea numărului de finanțări, având la bază toate Programele aferente Planului Național de Investiții și Relansare Economică. Acestea fiind: IMM Invest (continuare), Agro IMM Invest (program nou), IMM Leasing de Echipamente și Utilaje (program lansat inițial la finele anului 2020) și nu în ultimul rând IMM Factor (program care va susține cashflow-ul întreprinderilor mici și mijlocii)”.

„Recent Comisia Europenă a anunțat decizia de prelungire a Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârșitul anului 2021, ceea ce ne îndreptățește să estimăm dublarea numărului de finanțări în baza programelor implementate în cadrul Planului Național de Invesțiii și Relansare Economică. Valoarea totală a garanțiilor prevăzut a fi acordate in anul 2021, este de peste 18 miliarde lei, la o pondere medie a garanțiilor la un nivel de 80%” – a menționat FNGCIMM.

În anul 2020, Fondul a acordat 92.241 garanții, cu o valoare de garantare de 20,78 miliarde lei, ceea ce reprezintă 12,8% din numărul total de garanții, respectiv 28,4% din valoarea garanțiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani de activitate.

De la declanșarea crizei COVID-19, FNGCIMM a lansat 5 programe pentru a răspunde la provocările economico-financiare generate de către pandemia COVID-19:

1. IMM Invest România

Programul de susținere a accesului întreprinderilor mici și mijlocii la capital financiar IMM Invest a fost lansat de FNGCIMM. Acesta are ca scop sprijinirea IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții.

Impactul Programului IMM Invest România în Economia țării în anul 2020, în doar 6 luni de la implementare, se poate indexa prin:

 • 10% din mediul de afaceri din perspectiva veniturilor au aderat la Program;
 • derularea programului prin 21 de bănci;
 • acordarea unui număr record de finanțări totale de 25.586;
 • o valoare totală finanțată de catre instituțiile bancare de peste 15 mld lei;
 • asigurarea continuității locurilor de muncă a unui număr de 443.097 de angajați. Potrivit INS la finele anului 2019 numărul de șomeri înregistrați era de 374.405. În situația în care Programul nu era în vigoare și în derulare, rata șomajului s-ar fi dublat în anul 2020;
 • Total contribuții muncă (CASS, CAS, Impozit Venit, CAM) = 7,7 mld lei;
 • TVA Net plătit = 3,6 mld lei;
 • Impozit venit / profit = 1,6 mld lei;
 • TOTAL IMPOZITE ȘI TAXE = 12,9 mld lei
„Garanțiile acordate prin Programul IMM Invest România sunt deja acoperite prin taxele și impozitele plătite de aceste companii în 2019 (înainte de pandemie)” – menționează Fondul de garantare.

Pentru perioada 2021-2025, FNGCIMM estimează că firmele care au beneficiat de  Programul IMM Invest România vor aduce un impact fiscal prin taxe și contribuții plătite de 56,1 miliard de lei, ceea ce este de 22 ori mai mult decât nivelul maxim al garanțiilor executate în cel mai pesimist scenariu (rata creditelor neperformante pentru creditele IMM Invest poate ajunge până în anul 2025 la maxim 20%, comparativ cu nivelul actual de 4% raportat de BNR pe întreg sistemul bancar). În cazul multiplicatorului cash raportul dintre taxe plătite:garanții executate este de 1:22. Altfel spus, prin Programul IMM Invest România, nu au existat sume cheltuite, dimpotrivă se vor genera venituri suplimentare în perioada 2021-2025 la Bugetul de Stat.

Din punct de vedere al finanțării sectoarelor de activitate ale întreprinderilor mici și mijlocii care au aplicat, Programul IMM Invest România a susținut (așa cum reiese din bazele de date ale FNGCIMM) în principal următoarele coduri CAEN:

 • 4120    Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 • 4941    Transporturi rutiere de mărfuri
 • 0111    Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producatoare de semințe oleaginoase
 • 4673    Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 • 5610    Restaurante
După mărimea întreprinderilor mici și mijlocii care au beneficiat de finanțări în cadrul Programului IMM Invest România, imaginea se prezintă astfel:
 • 52% întrepinderi aflate în categoria Micro (0-9 angajați);
 • 38% întreprinderi aflate în categoria Mici (10-49 angajați);
 • 10% întreprinderi aflate în categoria Mijlocii (50-249 angajați).
La data de 31.12.2020, ajutorul de stat acordat beneficiarilor Programului IMM Invest România însumează:
 • Dobânzi aferente creditelor utilizate: 102 milioane lei
 • Comisioane de administrar: 48,54 milioane lei
 • Comisioane de risc:140,68 milioane lei

2. Facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

În programul înființat în baza OUG nr. 37/2020, rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentând dobânzi amânate la plată și de a prelua riscul neîndeplinirii obligațiilor ce le revin debitorilor. De la implementarea acestei facilități, FNGCIMM a emis scrisori de garantare pentru 24 bănci, cu o valoare totală a angajamentului de garantare de 25.18 milioane lei, reprezentând dobânzi datorate de 47.212 debitori persoane fizice și a 112 IMM-uri.

3. Programul Noua Casă

Continuator al programului Prima Casă, operaționalizat în partea a doua anului 2020, Programul Noua Casă a contribuit la deblocarea creditului ipotecar prin facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat. Împreună, cele două programe, Prima Casă, și Noua Casă sunt responsabile de acordarea a 16.102 garanții, pentru credite de aproximativ 3,6 miliarde lei. De la data de 17.09.2020, când a fost încărcată prima solicitare de garantare pe Noua Casă, au fost acordate 7.882 garanții, în valoare de 999,3 milioane lei, ce susțin finanțări în valoare de 1,95 miliarde de lei.

Aceste cifre demonstrează că noul program este adaptat necesităților de locuire actuală și răspunde dorinței românilor de a avea acces la o locuință în proprietate, cu un confort sporit. Programul este digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnăturii electronice și are un plafon total de garantare alocat în anul 2021 de 1,5 miliarde lei.

4. Programul IMM Leasing Echipamente și Utilaje

Acest program este operațional, iar numărul mare de operatori de leasing financiar care s-au înscris în program arată că acest instrument financiar nou este necesar IMM-urilor pentru a putea achiziționa bunuri mobile noi sau second-hand.

Programul IMM Leasing urmează să fie digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnăturii electronice. Plafonul total de garantare alocat pentru anul 2021 este de 4 miliarde lei, iar bugetul schemei de ajutor de stat este de 78,1 milioane lei.

5. IMM Factor

Programul susține accesul IMM-urilor la finanțarea creditului comercial. Prin IMM Factor, FNGCIMM acordă garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres, acordate de bănci pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.

La fel ca toate programele noi lansate și acest program va fi complet digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnăturii electronice. Programul este operațional, urmând să producă rezultate în perioada următoare.Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului în anul 2021 este de 1 miliard de lei, bugetul schemei de ajutor de stat este de 43 milioane lei, iar numărul total al beneficiarilor este estimat la 1000 de IMM-uri.

Sursă: Startupcafe


Call Now Button