Comisia Europeană a propus un plan de redresare economică în valoare de 750 miliarde de euro

Comisia Europeană a propus un plan de redresare economică în valoarea de 750 miliarde de euro

#Next Generation EU

 

În ședința de astăzi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat propunerea comisiei în legătură cu planul de redresare economică, post COVID-19.

Next Generation EU va avea un buget de 750 miliarde de euro, care va fi suplimentar față de bugetul pe termen lung .
Banii pentru Next Generation EU vor fi strânși prin ridicarea temporară la 2% în sistemul de resurse proprii din Venitul Național Brut al UE.

În documentul oficial publicat astăzi de Comisia Europeană referitor la soluțiile propuse, pe langa banii pentru Next Generation EU, este propus un buget reînoit, care se ridică la aproximativ 1.100 miliarde de euro în perioada: 2021 – 2027.

Banii de la Next Generation UE vor fi investiți pe trei piloni: 500 de miliarde de euro în subvenții și 250 de miliarde de euro în împrumuturi acordate statelor membre.


 

Primul pilon este sprijinul acordat statelor membre pentru soluționarea crizei:

 • Recovery and Resilience Facility, cu un buget de 560 miliarde EUR urmând a fi distribuit în subvenții și împrumuturi.Aceasta va sprijini statele membre să implementeze investiții și reforme care sunt esențiale pentru redresare.
 • REACT-UE, va oferi un supliment pentru sprijinul de coeziune statelor membre, cu un buget de 55 de miliarde de euro, disponibil din 2020. Acest lucru va asigura că nu există nicio întrerupere a finanțării pentru măsurile cheie de reparare a crizei și sprijinul celor mai defavorizați.
 • Pentru a sprijini tranziția ecologică, Comisia își propune să ofere finanțare suplimentară pentru Fondul de tranziție justă și Fondul european pentru dezvoltare rurală.

 

Al doilea pilon este acela de a lansa economia UE prin stimularea investițiilor private:

Solvency Support Instrument, va mobiliza resurse private pentru a oferi sprijin urgent companiilor sănătoase. Investițiile vor fi îndreptate spre companii din sectoarele, regiunile și țările cele mai afectate.
Începerea va avea loc începând cu 2020 și va avea un buget de 31 miliarde de euro .
InvestEU, programul de investiții al UE, va fi modernizat prin dublarea capacității acestuia . Tot în cadrul InvestEU, va fi creată o facilitate de investiții strategice, Strategic Investmen Facility.

 

Al treilea pion este despre învățarea lecțiilor despre criză:

EU4 Health – buget de 9,4 miliarde de EUR, care va investi in prevenirea crizei:
achiziționarea de medicamente, echipamente vitale și desigur în îmbunătățirea rezultatelor pe termen lung ale sănătății.

 

Pe lângă pilonii prezentați mai sus, Comisia își propune să întărească o altă serie de alte programe din bugetul EU:

 • Politica Agricolă Comună;
 • Fondul European maritim și pentru pescuit;
 • Programul Europe Facility;
 • Programul pentru piața unică și programe care sprijină cooperarea în materie de impozite și vamale;
 • Erasmus + ;
 • Programul Europa Creativă;
 • Programul Europa Digitală;
 • Fondul European de Apărare;
 • Fondul de securitate internă;
 • Fondul pentru azil și migrație;
 • Fondul integrat de gestionare a frontierelor și asistență de preaderare.

 

România va beneficia de 19,6 miliarde de EUR din această schemă de ajutor, sub formă de granturi nerambursabile, și alte 11,58 miliarde sub formă de împrumuturi, făcând din țara noastră a 6-a din UE ca total de fonduri alocate.Call Now Button