EEA Grants – proiecte SOCIALE (coordonate de catre FRDS – Fondul Roman de Dezvoltare Sociala)

Cele 7 apeluri de propuneri de proiecte planificate in cadrul Programului Dezvoltare locala vor fi lansate in perioada 2018-2020, dupa urmatorul calendar* estimativ:

 

Nr. crt.ApelBugetul totalLuna in care va fi lansat
1.Educatie incluziva pentru copii si tineri aflati in situatii de risc8.581.978 eurodecembrie 2018
2.Reducerea saraciei (apel restrans)20.000.000 eurodecembrie 2018
3.Acces la finantare1.000.000 eurofebruarie 2019
4.Incluziunea romilor16.000.000 euroaugust 2019
5.Dezvoltare locala10.090.640 euroiulie 2019
6.Drepturile omului5.868.529 euroaprilie 2020
7.Interventii de urgenta1.647.059 euromartie 2020

*De urmarit periodic eventuale actualizari ale calendarului

Apelurile care se vor lansa in cadrul Programului au in vedere finantarea unor proiecte care sa contribuie la cresterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de catre grupurile dezavantajate, incluziunea sociala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, combaterea abandonului scolar, dezvoltarea unor masuri integrate de incluziune a romilor si de combatere a discriminarii, dezvoltarea capacitatii administratiei centrale si locale de a aplica principiile bunei guvernari, respectiv la punerea in practica a recomandarilor CEDO privind respectarea drepturilor omului in Romania.

 

Apelul restrans „Reducerea saraciei”: In valoare de 20 de milioane de euro, apelul va sprijini punerea in aplicare a masurilor nationale si locale de combatere a saraciei care sa asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate in cadrul Programului „Reducerea saraciei” (RO25), finantat prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014. Apelul se adreseaza exclusiv organizatiilor implicate in pregatirea/implementarea proiectelor finantate prin Programul „Reducerea saraciei”, respectiv UNICEF Romania, Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania, Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Fundatia Roma Education Fund Romania, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

 

Apelul „Educatie incluziva pentru copii si tineri aflati in situatii de risc” (8,58 M€) promoveaza si sustine educatia incluziva si sansele egale, sporind accesul la servicii educationale si sociale.

 

Schema de granturi mici „Acces la finantare” (1.000.000 de euro) va acorda fonduri autoritatilor locale pentru a-si spori capacitatea de a aplica pentru alte finantari, respectiv pentru contractarea de servicii de asistenta tehnica pentru elaborarea documentatiei tehnice si obtinerea aprobarilor legale necesare pentru investitii/ masuri care vizeaza dezvoltarea locala in comunitati sarace/ izolate/marginalizate.
Finantarile sunt cuprinse intre 5 000 si 40 000 euro per proiect.
Beneficiarii eligibili: entitati publice.

 

Apelul „Incluziunea romilor” (16.000.000 de euro) vizeaza promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a rasismului, promovarea schimburilor interculturale si consolidarea capacitatii de sprijinire a dezvoltarii in comunitatile cu procent mare de etnici romi. Apelul va fi centrat pe nevoile populatiei de etnie roma. Abordarea trebuie sa fie integrata sau sectoriala.
Finantarile vor fi cuprinse intre 300 000 si 1 000 000 euro per proiect.
Beneficiarii eligibili: ONG-uri, entitati publice si asociatii ale autoritatilor locale.

 

Apelul „Dezvoltare locala” (10.090.640 de euro) vizeaza imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale (educative, de sanatate, din domeniul ocuparii etc.) a grupurilor dezavantajate. Apelul va fi centrat pe îmbunătățirea accesului la servicii furnizate la nivel micro și/sau macro-regional, dar și pe creșterea calității acestora.
Finantarile vor fi cuprinse intre 500 000 si 2 500 000 euro.
Beneficiarii eligibili: ONG-uri, entitati publice si asociatii ale autoritatilor locale.

 

Apelul „Drepturile omului” (5.868.529 de euro) este adresat entitatilor publice de la nivel national, in vederea implementarii recomandarilor emise de CEDO dupa anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minoritatilor nationale, drepturile detinutilor, drepturile copiilor si drepturile femeilor in Romania.

Schema de granturi mici „Interventii de urgenta” (1.647.059 de euro) va acorda fonduri (intre 20 000 si 50 000 euro) pentru interventii de urgenta in comunitatile de romi, care sa vizeze imbunatatirea facilitatilor sociale si educationale pentru copii si tineri, cresterea accesului la servicii de sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit, facilitarea eliberarii actelor de identitate, asigurarea suportului social si juridic pentru victimele evacuarilor, promovarea schimburilor interculturale, etc. Beneficiari eligibili: ONG-uri, autoritati locale.

 

Fiecare apel va fi deschis pentru o perioada de minim doua luni.

In aceasta perioada, pentru informarea tuturor partilor interesate cu privire la oportunitatile de finantare oferite de Program, FRDS va organiza seminarii de informare aferente fiecarui apel. Evenimentele vor fi anuntate si promovate pe site-ul www.frds.ro si pe pagina de Facebook a Programului.

Programul Dezvoltare locala este finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021 si este implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzand cofinantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei).Call Now Button