Eficienţa energetică și ajutorul de minimis

          În Monitorul oficial al României, numărul 786/2014 a fost publicat ordinul numărul 1212/2014 emis de către Ministrul de Economie care face referire la schema de ajutor de minimis pentru „finanțarea proiectelor din programul eficiență enegetică (RO 05) din cadrul mecanismului financiar al spațiului economic european 2009-2014”.

Scopul acestei scheme de ajutor de minimis este:

  • Sprijinirea finanțării acordate IMM-urilor în realizarea investițiilor inițiale ce aveau ca obiectiv valorizarea eficienței energetice în domeniul industriei;
  • Stimularea dezvoltării economice, dar și a coeziunii sociale a tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare în care proiectul va fi implementat (se face referire atât la întreprinderi mici și mijlocii, cât și la operatori economici)

Data până la care schema va fi implementată este cea de 30 aprilie 2016, estimându-se a fi un număr de 30 beneficiari. Limitele în care proiectele trebuie să se încadreze pentru a fi eligibile sunt de 60.000 € și 200.000 €. Un alt criteriu pentru eligibilitate este faptul că beneficiarul trebuie să fie capabil să suporte cel puțin 10% din costurile eligibile, din bugetul propriu al beneficiarului, buget care să nu facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis. Diferențele acestea vor fi suportate fie din surse proprii, fie din surse atrase. De asemenea, activele pe care beneficiarul le va achiziționa trebuie să fie noi.
Beneficiarul trebuie să mențină investiția realizată cu acest tip de sprijin pentru o perioadă de minim 5 ani de la data finalizării lucrărilor.Call Now Button