Finanțare 2.5 mil euro pentru proiecte în domeniul TIC ce vizează dezvoltare de programe/aplicații inovative cu impact în economie

Finantator: POC 2014-2020– Acţiunea 2.2.1Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere (Ghid in consultare publica)

Pot accesa finantarea intreprinderile mici si mijlocii membre ale unui Cluster TIC cu domeniul de activitate centrat pe IT, respectiv isi desfasoara activitatea in unul din urmatoarele domenii de activitate:

 • C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • C2612 Fabricarea altor componente electronice
 • C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 • J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 • M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
 • M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Sunt eligibile si consorţiile (parteneriatele) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Proiectele eligibile trebuie sa vizeze:

 • dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC
 • un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel naţional sau internaţional.

Activităţile eligibile pentru finanţare in cadrul schemei de ajutor de stat (min. 80% din valoarea proiectului):

 1. Activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale;
 2. Activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală;
 3. Activităţi de inovare destinate IMM-urilor;
 4. Activităţi de inovare de proces şi organizaţională.

Activitățile eligibile pentru finanţare în cadrul schemei de minimis (maxim 20% din valoarea proiectului):

 1. Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicaţiei sau serviciului creat prin proiect);
 2. Servicii de consultanță/avize/acorduri/autorizații;
 3. Instruire/formare profesională specifică;
 4. Auditare intermediară/finală a proiectului;
 5. Management intern de proiect;
 6. Plata abonamentelor şi cotizațiilor necesare pentru implementarea proiectului.

Valoarea finantarii nerambursabile: minim 500.000 euro – maxim 2.500.000 euro

Contributie beneficiarului cuprinsa intre 30% – 80% in functie de categoria de activitate, tipul de intreprindere si regiunea in care se implementeaza proiectul.

CONTACT:

Mihaela Măriucă

MANAGING PARTNER AVISSO

E: mihaela.mariuca@avisso.eu

M: 0745 520 094