Finantari nerambursabile disponibile pentru mediul de afaceri

Descarcă documentul complet de aici.

Programul IMM INNVEST – credite cu dobanda subventionata, cf. OUG 29/2020

(finantarea este rambursabila)

Ministerul Finantelor va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM.

Valoarea maxima a creditelor/ liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5 milioane lei.

Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane lei.

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10 milioane lei.Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru credite/ linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%. Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.

 

POR 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Perioada de depunere: 4 mai – 4 iunie 2020.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt cele care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Domeniile eligibile:

Productie / Fabricare

Deseuri

Turism / spatii de cazare / unitati de restauratie, catering

Editare

Software orientat client

Activitati medicale

Centre de fitness / centre sportive

Activitati recreative

 

Schema ajutor de stat: Hotarare de Guvern nr. 807 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Depunere continua, pana pe 31 decembrie 2020.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

MICROINDUSTRIALIZARE (editia 2020)

Lansare: probabil aprilie 2020, dupa publicarea variantei finale a ghidului, in urma procedurii de dezbatere publica.

Beneficiari eligibili:

– Bucuresti-Ilfov: Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (0 – 249 angajati);

– Restul tarii: Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (10 – 249 angajati).

Valabilitate:

– Schema de finantare este valabila pana in anul 2027, inclusiv.

Ajutorul financiar:

Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

– Alocație Financiară Nerambursabilă: maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar;

– Contribuție proprie: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

SMEs’ Growth (fonduri norvegiene)

Termen depunere: 28 mai 2020.

Finantare: intre 200.000 euro si 2 milioane de euro.

Rata de cofinanțare este variabilă (în funcție de regiune de dezvoltare și tip de ajutor): minimum 10% contribuție nerambursabilă (pentru IMM-urile din București) – maximum 70% (pentru regiunile mai puțin dezvoltate). Conform unor estimări prezentate de catre operatorul de program, pe apelul anterior, media ajutorului nerambursabil s-a situat la cca. 45% din valorile eligibile ale proiectelor.

Se acorda finantari in trei domenii:

Green Industry Innovation (buget 11, 06 milioane euro)

Blue Growth (buget 3,7 milioane euro)

IT&C (buget 3,7 milioane euro)

 

 

POR 1.2. – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Perioada de depunere: necunoscuta (ghidul este in curs de validare, in urma dezbaterii publice).

Toate regiunile vor fi eligibile.

Finantarea maxima: 200.000 euro.

Apelul vizează maximizarea valorii cercetării într-unul dintre sectoarele de specializare inteligentă pentru a verifica potențialul de inovare, de comercializare și valorificare economică și socială al unui concept dezvoltat de o întreprindere.

Se finanteaza investiții în activități cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si introdus pe piață. Printre domeniile eligibile: bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate.

 

Horizon 2020: EIC Accelerator – Apel pentru afacerile inovatoare

Perioada de depunere: cut-off – 19 mai si 7 octombrie.

Finantarea: intre 500 mii și 2,5 milioane euro (finanțare 70%) + 15 milioane de euro în equity.

Se finanteaza produse inovatoare, scalabile la nivel european/ mondial, „close to market”. Activitatile eligibile: prototiparea; miniaturizarea; scalarea; proiectarea; verificarea performanțelor; testarea; demonstrarea; dezvoltarea liniilor-pilot; validarea pentru replicarea pe pieța, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

 

 

Horizon 2020: Fast Track to Innovation (FTI)

Perioada de depunere: cut-off – 9 iunie si 27 octombrie.

Finantarea: maxim 3 milioane de euro (finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit).

Se finanteaza consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020.

Activitățile finanțate pot fi: Pilotarea; Testul; Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală; Validarea modelelor de afaceri; Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor.

 

 

Programul AAL (Active Assisted Living)

Termen depunere: 22 mai 2020.

Finantarea disponibila: daca liderul de proiect este din Romania – 250.000 euro; daca entitatea din Romania este partener in proiect – 200.000 euro.

Se finanteaza proiecte de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare ce au in vedere produse/ servicii IT&C dedicate „active ageing” (imbatranirii active) si programelor de „assisted living” (trai asistat). Domeniile AAL includ soluții pentru Active Living, cum ar fi în muncă și formare, dezvoltare abilități, pentru informare și comunicare, soluții în domeniul sănătății și îngrijirii, al vieții și al construcțiilor, al mobilității și al transportului, siguranței și securității.Call Now Button