Fond de Redresare și Transformare

Parlamentul European a aprobat astăzi, o rezoluție prin care cere Comisiei să creeze un Fond de Redresare și Transformare după criza COVID-19 în valoare de 2 mii de miliarde de euro.

Fondul urmează să fie parte dintr-un pachet de relansare care sa ofere un impuls pentru investiții în domenii strategice precum transformarea digitală, Pactul Verde, strategia industrială, diversificarea lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, pachetul de relansare va include și un program european de sănătate, va sprijini IMM-urile, crearea de locuri de muncă și măsuri pentru atenuarea efectelor crizei asupra muncitorilor și familiilor aflate în dificultate.

Fondul de Redresare și Transformare va fi finanțat prin emiterea de obligațiuni pe termen lung garantate de bugetul UE, iar sumele rezultate vor fi puse la dispoziția statelor membre sub formă de granturi, împrumuturi și plăți directe. Fondul va sprijini atât statele din zona euro cât și statele care nu fac parte din zona euro, cum este și România.

De asemenea, rezoluția cere Comisiei Europene ca fondul de redresare și de transformare să fie legat de un buget european multianual revizuit în care resursele proprii ale UE să crească, iar finanțarea să fie în plus față de politicile existente și viitoare ale Uniunii pentru a nu afecta prioritățile pe termen lung.Call Now Button