Fonduri europene de max. 100.000 Euro fiecare pentru afaceri deschise de studenți.

Conform propunerii oficiale de Ghid al solicitantului, studenții din România vor putea obține fonduri europene cu valori maxime de câte 40.000 Euro – 100.000 Euro pentru a-și deschide mici afaceri, în cadrul noului program de finanțare Innotech Student 2020.

Ministerul Fondurilor Europene a scos în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului pentru linia de finanțare Innotech Student 2020, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Apelul va finanța antreprenoriatul în rândul studenților.

Bugetul alocat apelului este de 20 mil. euro, din care 17 mil. reprezintă contribuția UE, iar 3 mil. contribuția națională.

Mai întâi vor fi selectați administratorii de granturi – solicitanții eligibili cu proiectele lor, în cadrul acestui program.

Solicitanți eligibili:
• Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
• Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
• Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
• Academia Română;
• Asociaţii profesionale;
• Camere de comerţ şi industrie;
• Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
• Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
• Organizaţii sindicale şi patronate;
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• ONG-uri;
• Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Acești administratori de granturi vor face proiecte mari, de maximum 2 milioane de euro fiecare.

– În cadrul acestor proiecte, administratorii de granturi vor selecta grupul-țintă, adică beneficiarii finali, viitorii antreprenori.

Grupul-țintă este format din:

  • Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs,
  • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat,
  • Cercetători post-doctorat,
  • Cursanți (ISCED  4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs.

– Viitorii patroni vor urma cursuri de antreprenoriat. Cursanții vor primi câte 5 lei pe ora de curs la care participă.

– Cursanții vor întocmi planuri de afaceri, iar la finalul cursurilor se vor vor selecta cele mai bune planuri de afaceri pentru a primi, eventual, finanțare. Selecția va fi făcută de un juriu format din antreprenori și diverși specialiști.

– Cursanții ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor merge în faza de întreprinderi simulate și mentorat, pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale.

– Acești cursanți vor urma stagii de practică în companii existente pe piață în domeniul în care vor și ei să facă afaceri. În urma stagiilor de practică și a activităților de la întreprinderea simulată, cursanții vor primi o subvenție de câte 750 de lei.

 Constituirea noilor firme și primirea primei tranșe din ajutorul nerambursabil (75%). Anumite sectoare de activitate, cum este agricultura, de exemplu, sunt excluse din program. În schimb, dacă de luăm după denumirea schemei, se va pune accent pe afacerile din tehnologie și inovație. Mai exact, domeniile finanțate vor fi cele din lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. Aici intră: Industrii creative, Tehnologia informatiilor si telecomunicatii, Turism si ecoturim, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industria auto si componente, Sanatate si produse farmaceutice, Energie si management de mediu, Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii, Construcții și altele.

– Implementarea planului de afaceri și angajarea de personal. Primirea celei de a doua tranșe (25%) din ajutorul de minimis va fi condiționată de angajarea personalului asumat în planul de afaceri.

– Asigurarea sustenabilității noilor firme timp de cel puțin 6 luni.

 

Propunerile si sugestiile pot fi trimise până la data de 4 mai 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

Informații complete aici.

Ghidul  „Innotech Student”.

Sursa MFE.

 



Call Now Button