Granturile Spațiului Economic European și Norvegiene 2014-2021 – Program pentru dezvoltarea IMM-urilor în România

Ganturi Norvegiene 2014-2021  Program pentru dezvoltarea IMM-urilor în România

Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România este un program de dezvoltare a afacerilor ce țintește să crească valoarea și sustenabilitatea creșterii sectorului de business din România.

 

Programul este parte a Granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene  2014-2021. Acestea urmăresc să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și a statelor beneficiare.

Innovation Norway va se pregateste sa lanseze al doilea apel din cadrul Programului „SME Growth” – „Dezvoltarea afacerilor, inovare si IMM”, dedicat inovarii în industria verde, creșterii albastre și proiectelor TIC. Apelul va fi deschis pana in trimestrul I al anului viitor si va oferi finantari intre 200 de mii si, respectiv, 2 milioane de euro intr-un buget total de 18 milioane de euro. Finantarea nerambursabila va fi variabila, intre 10 si 50 (70)%, în funcție de mărimea beneficiarului, de activitățile pe care le are in vedere proiectul și de regiunea de implementare.

Cele trei componente ale programului:

Inovare verde in industrie – are in vedere proiectele de tehnologii inovatoare verzi, dezvoltarea de produse și soluții inovatoare, procese de producție verzi, utilizarea  eficientă a resurselor și sistemelor tehnologice, cresterea eficienței energetice și managementul integrat al deșeurilor;

TI&C – Tehnologia informației și comunicațiilor – susține dezvoltarea de produse/procese/servicii utilizând o componentă TIC, dezvoltarea de produse/procese/servicii TIC;

Creștere albastră – susține dezvoltarea tehnologiilor, proceselor, soluțiilor, produselor sau  serviciilor inovatoare bazate pe „resurse albastre” din Marea Neagră, apele interioare, râuri și regiuni costiere.

Conform calendarului estimativ dat publicitatii ieri de catre cei de la Innovation Norway, in prima parte a anului 2020 se va lansa apelul „Boost to Romanian business sector”, centrat pe start-upuri, business modelling, training în domenii ca drepturi de proprietate intelectuală (IPR), design, dezvoltare strategică de business etc. IMM-urile și ONG-urile din România pot primi granturi cu valoare între 10 mii si 200 de mii de euro, intr-un buget total de 2 milioane de euro.

Puteti primi detalii suplimentare de la echipa de experti in atragerea de finantari nerambursabile Avisso, la numarul de telefon +741 058 423 sau pe adresa de email anamaria.icatoiu@avisso.eu.

Mai multe detalii[:en]„SMEs Growth Romania is a business development programme aiming to increase value creation and sustainable growth in the Romanian business sector.

The Programme is part of the EEA and Norway Grants 2014-2021. The EEA and Norway Grants aim at contributing to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to the strengthening of bilateral relations between the Donor States (Norway, Iceland and Liechtenstein) and the Beneficiary States.”

Tentative calendar

Call Now Button