Îmbunătățirea accesului la serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile

Pana pe 4 ianuarie 2021, este deschis Apelul „Îmbunătățirea accesului la serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” în cadrul Programului „RoSanatate” finantat din fonduri norvegiene.

Suma totală alocată acestui apel este de 9.000.000 de euro.

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar suma maximă a grantului este de 1.000.000 euro.

Rata grantului poate fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Scopul acestui apel este de a crește accesul persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii de sănătate de calitate, echitabile, si complete.

În cadrul apelului de propuneri, sunt eligibile următoarele activități:

 

1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate:

– activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și „sănătatea femeilor”;

– activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19);

– activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutriție și educație fizică, etc);

 

2. Investiții în infrastructura de sănătate preventivă care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru facilitarea furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea de echipamente medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități medicale, IT echipamente pentru activități de management).

 

3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1).

 

Activitățile de la ambele puncte 1 și 3 sunt obligatorii și trebuie abordate în fiecare aplicație de proiect depusă. În caz contrar, aplicația va fi respinsă.

 

De asemenea, proiectele pot propune și alte tipuri de activități, cu condiția să fie justificate în funcție de nevoile grupurilor țintă și să contribuie la îndeplinirea indicatorilor proiectului.

Costurile de investiții includ costurile echipamentelor, lucrările minore de renovare a clădirilor existente. Lucrările minore de renovare a clădirilor existente sunt definite ca fiind toate lucrările de renovare care nu sunt structurale, cum ar fi: vopsire și alte forme de decorare, re-cablare, re-instalare, pardoseli, reabilitări utilități, amenajări minore spațiu verde și alte lucrări similare.

 

În funcție de obiectivele și complexitatea fiecărui proiect, costurile investițiilor trebuie să fie rezonabile și proporționale cu eficacitatea obiectivelor realizate și să nu depășească 40% din valoarea totală a proiectului. Nu sunt permise achizițiile de imobile și / sau terenuri precum și construcția de clădiri noi.

 

Descarcă documentul complet de aici.

 Call Now Button