Înscrieri la Măsura 3- ajutoare de stat de 50.000-200.000 Euro pentru IMM

Joi, 3 decembrie 2020, la ora 10.00, s-a deschis sesiunea de înscrieri la ajutoarele de stat de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, prin Măsura 3 a schemei de sprijin pentru recuperarea din criza coronavirus COVID-19.

UPDATE 3: Un număr de 400 de aplicanți s-au înscris la finanțările IMM de 50.000-200.000 euro, în primele 4 ore ale sesiunii de depunere a proiectelor de investiții. Aplicațiile continuă pe granturi.imm.gov.ro

UPDATE 2: Măsura 3 – Joi, de la ora 16.30, webinar live, video, pe Faceboook/StartupCafe.ro. Calcule RIR și alte aspecte legate de finanțările IMM de 50.000-200.000 EUR, cu Răzvan Gălățan, expert fonduri nerambursabile. Vă așteptăm pe Facebook cu întrebări despre Măsura 3.

UPDATE 1: În prima jumătate de oră, s-au depus 12 proiecte. Înscrierile continuă.

UPDATE: Sesiunea s-a deschis la ora 10.00. Primul proiect a fost depus după 11 minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri.

Formularul electronic de înscriere la Măsura 3- Granturi pentru investiții va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro în perioada 3 decembrie 2020, ora 10.00 – 29 ianuarie 2021, ora 20.00 – conform Ministerului Economiei.

Procedura de înscriere (extras din procedura de derulare a Măsurii 3):

5.3. Pentru participarea la măsura “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă (demarată din 15 septembrie), generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta  pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa  documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. Aplicația va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii precum contract aprobat,  clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.

5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere – plan de investiții, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regasi în front office.
(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere – plan de investiții nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.
(3)  După trimiterea formularului de înscriere – plan de investiții aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe pagina aplicației a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face în ordinea punctajului obținut. Calcularea punctajului planului de investiții se face în timp real şi transparent, conform Anexei 4 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
În maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (4) şi în conformitate cu punctajul obţinut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
Admiterea la finantare se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiții on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.

Proiectele vor primi finanțare în funcție de punctele acumulate pe grila de punctaj oficială. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de:

  1. procentul cofinanțării,
  2. valoarea cifrei de afaceri și
  3. ordinea înscrierii aplicației.

Prin Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat de redresare din criza COVID-19, IMM-urile din România, în anumite condiții, vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 50.000-200.000 de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat. Bugetul total al Măsurii 3 este de 550 de milioane de euro, cu tot cu cofinanțarea beneficiarilor.

Firma beneficiară trebuie să asigure cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare.

Aplicanții pot solicita credite pentru cofinanțare și credite-punte pentru implementarea proiectelor, de la banca parteneră pentru care optează în cadrul programului de finanțare.

Procedura de implementare a Măsurii 3 a fost aprobată prin Ordinul ministrului Economiei 3396 /2020 și publicată în Monitorul Oficial nr. 1163 bis, de miercuri, 2 decembrie 2020, Partea I.

  • Descarcă de AICI procedura finală, modelul de plan de investiții, lista codurilor CAEN eligibile și alte documente necesare.

  • Descarcă de AICI Schema de ajutor de stat, Soldul operațiunilor de comerț de la INS și alte documente utile.

Sursa: Startup cafeCall Now Button