Locuri de muncă subvenţionate pentru absolvenţii 2014

Ministerul Fondurilor Europene a lansat schema de ajutor de minimis Locuri de muncă subvenţionate pentru a susţine angajarea tinerilor absolvenţi, promoţia 2014.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat schema de ajutor de minimis Locuri de muncă subvenţionate pentru a susţine angajarea tinerilor absolvenţi, promoţia 2014.
Mai exact, Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor primi subvenţii care vor acoperi plata unui salariu de 900 de lei pentru absolventii cu studii medii si de 1.300 lei pentru cei cu studii superioare.
Numarul de posturi pentru care vor fi acordate subventii este:
  • Pentru microintreprinderi: 3 locuri de munca nou create (posturi)
  • Pentru intreprinderi medii: 7 locuri de munca nou create (posturi)
  • Pentru intreprinderile mari : 15 locuri de munca nou create (posturi)
Firmele se pot inscrie deja în schema de minimis, din 25 august, aplicând pe site-ul AIPPIMM (www.aippimm.ro).
Până la achiziţia aplicaţiei informatice, înscrierea absolvenţilor şi a IMM-urilor se va face parcurgând următorii paşi:
Pentru absolvenţi:
1. Se intră pe site-ul www.aippimm.ro la rubrica Proiecte sau direct pe linkulhttp://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-ajutor-de-minimis-locuri-de-munca-subventionate/ precum şi pe site-ul www.imm.gov.ro
2. Din fişierul editabil “Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare” se copiază Formularul nr.2 existent la pagina nr. 6 a metodologiei şi se completează câmpurile libere cu datele dumneavoastră, prin tehnoredactare, într-un fişier nou editabil pe unitatea dumneavoastră de lucru;
3. Se printează formularul completat, se semnează de către absolvent şi se scanează în format pdf;
4. Se scanează în fişiere separate pdf, cartea de identitate, adeverinţa de absolvire şi CV-ul semnat pe fiecare pagină;
5. Cele 4 documente format pdf se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care aplică (lista contactelor aferente fiecărui Proiect este disponibilă aici).
Pentru aplicanţi IMM:
1. Se intră pe site-ul la rubrica Proiecte sau direct pe linkul: http://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-ajutor-de-minimis-locuri-de-munca-subventionate/ precum şi pe site-ul www.imm.gov.ro
2. Din fişierul editabil “Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare” se copiază Formularul nr.1 existent la pagina nr. 3 a metodologiei şi se completează câmpurile libere cu datele întreprinderii  dumneavoastră, prin tehnoredactare, într-un fişier nou editabil pe unitatea dumneavoastră de lucru;
3. Se printează formularul completat, se semnează şi ştampilează de către reprezentantul legal şi se scanează în format pdf;
4. Se scanează în fişiere separate pdf, Certificatul de înmatriculare  şi anexele de la 1 la 4 completate, semnate şi ştampilate;
5. Cele 5 documente format pdf se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care aplică (lista contactelor Proiectelor este disponibilă aici).
Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească firma dvs pot fi verificate aici.
ATENŢIE!
Societăţile au obligaţia de a menţine numărul de locuri existente la data înregistrării cererii de acord de finanţare şi numărul de locuri de muncă (posturi) nou create pentru care societate va primi subvenţie în cadrul schemei de ajuutor de minimis Locuri de muncă subvenţionate, după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care s-a acordat subvenţia.
Un IMM poate încheia un singur contract pe toată perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adiţionale cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului –  Condiţii specifice.


Call Now Button