Modificarea şi completarea Legii contabilităţii

Prin OUG nr. 79 din 10 Decembrie 2014, se creează cadrul legal pentru transpunerea în România a Directivei nr. 34/2013 – noua directivă a contabilității. Acest act comunitar trebuie transpus în legislația națională până în data de 20 iulie 2015.

Prin OUG nr. 79 din 10 Decembrie 2014, se creează cadrul legal pentru transpunerea în România a Directivei nr. 34/2013 – noua directivă a contabilității. Acest act comunitar trebuie transpus în legislația națională până în data de 20 iulie 2015.
Modificarile nu sunt majore si se refera la ;
Exercitiul financiar
Poate fi diferit de anul calendaristic, pentru sucursalele din România ce aparțin unor persoane juridice străine și pentru persoanele juridice cu sediul în România, , instituțiile financiare nu pot opta pentru un alt exercițiu decât anul calendaristic.
Contabilitatea se organizează și se conduce de regulă în compartimente distincte, de către directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
Persoana imputernicita
Se specifica mai clar noțiunea de persoană împuternicită, în sensul că această persoană trebuie să fie una angajată potrivit legii și trebuie să aibă atribuții în conducerea contabilității.
Contabilitatea poate fi condusă și în mod independent de o persoană membră CECCAR.

Partida simpla pentru persoanele fizice
Persoanele fizice ce desfășoară activități în scopul realizării de venituri (PFA, profesii libere, întreprinderi individuale) pot opta să utilizeze contabilitate în partidă dublă, când reglementările fiscale permit aplicarea acestor norme.

Sunt interzise în mod expres depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu.

Se introduce în lege în mod implicit principiul intangibilității bilanțului de deschidere. În acest sens, erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării acestora, potrivit reglementărilor de corectare a erorilor.


Call Now Button