MODIFICĂRILE PROGRAMULUI IMM INVEST

În curând se vor modifica normele de aplicare a programului IMM Invest. Se va modifica perioada de subvenționare a dobânzii, posibilitatea de accesare a mai multe credite sau linii de credit, precum și prevederi legate de semnarea electronică pentru acordarea garanțiilor. Astfel, perioada de subvenționare a dobânzii va fi una fixă, de 8 luni, astfel încât și IMM-urile ce au accesat Programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleași avantaje ca și cele acceptate în prima etapă.

Modificările sunt incluse într-un proiect de hotărâre de guvern.

De asemenea, va fi detaliat modul în care microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu valori de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, sau pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în valoare de maximum 5.000.000 lei, cu posibilitatea cumulului până la limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

Beneficiarii vor putea solicita mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru.

Perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaționalizării programului şi data de 31  octombrie 2021, inclusiv.

Conform proiectului de act normativ, a fost propus ca documentele semnate electronic să fie transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

Descărcă de aici Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

 Call Now Button