Noi modificări ale Ordonanței 114/2018

Deputații au adus noi modificări Ordonanței 114/2018 și în ceea ce privește sectorul construcțiilor. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au avizat favorabil  proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.114/2018, cu unele amendamente. Pasul următor este supunerea la vot a proiectului în plenul Camerei Deputaților.

Amendamentele aduse de deputații actului legislativ vizează trei modificări.

Astfel, vor putea beneficia de facilitățile fiscale, pe lângă activitățile deja aprobate, și cei cu activitate de construcţii și întreținere a drumurilor (definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii). De asemenea, vor avea același privilegii inclusiv cei care prestează servicii ce se încadrează în codul CAEN  0899 – Alte activități extractive n.c.a.

Cota contribuției de asigurări sociale va fi redusă cu 3,75 puncte procentuale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor încheiate cu angajatori/plătitori de venituri din salarii și asimilate salariilor care desfășoară activități în sectorul construcții. Această reducere era până acum valabilă doar pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă.

În același timp a fost eliminată scutirea de la plata la fondul de pensii administrat privat. Mai precis, persoanele care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat nu vor mai fi scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei de 3,75%.

Vă reamintim faptul că la sfârșitul lunii iunie au intrat în vigoare cele mai recente modificări ale OUG nr. 114. Acestea au vizat, printre altele, facilități pentru angajații din construcții care în timpul lunii obțin venituri brute mai mici de 3000 lei (cauzate de concediul medical, suspendări, contracte cu timp parțial etc.), precum și includerea a trei noi coduri CAEN (2351 – Fabricarea cimentului; 2352 – Fabricarea varului și ipsosului; 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.).

Amendamentele admise la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene pot fi vizualizate în documentul atașat.

AMENDAMENTE ADMISE la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 Call Now Button