Noi reglementări în domeniul fiscalității[:en]Noi


Printre ultimele noutăți în domeniul financiar se numără o serie de 4 acte normative în ultimele două săptămâni. Acestea sunt:

 • „Hotărârea Guvernului nr. 524/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 – 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene” – LINK
 • Ordin ANAF nr. 2085 din 29 iulie 2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 0642 din 2 august 2019 – Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete” – LINK
 • Lege nr. 162 din 1 august 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 0644 din 2 august 2019 – Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 – LINK
 • Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 0644 din 2 august 2019 – LINK

 

PREVEDERI ȘI SCHIMBĂRI IMPORTANTE:

 • Hotărârea nr. 524/2019 este adresată instituțiilor financiare și adoptă normele metodologice referitoare la calculul și plata taxei pe activele financiare, taxă adoptată anul trecut prin OUG 114/2018[1], cu modificările ulterioare;
 • Nivelul taxei ține cont de cota de piață a respectivei băci, procentul acesteia fiind:
  • 0,4% pe an, pentru instituția bancară care deține o cotă de piață mai mare sau egală cu 1%;
  • 0,2% pe an, pentru instituția bancară ce deține o cotă de piață mai mică de 1%.
 • Pentru primul semestru din acest an, taxa se declară și se achită la buget până la data de 25 august 2019, iar formularul de declarare este Declarația 109 – declarație privind taxa pe activele financiare nete;
 • Taxa pe activele financiare se reduce în următoarele condiții:
  • Pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor:
   • Cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației;
   • Până în 50%, în care creșterea soldului creditelor acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației este mai mică decât ținta de creștere a creditării;
  • Pentru diminuarea marjei de dobândă:
   • 50%, în cazul în care marja de dobângă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează se situează sub nivelul marjei de referință a dobânzii;
   • <50%, în cazul în care duminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ținta de diminuare a marjei de dobândă.
  • Taxa pe activele financiare nu se declară și nu se datorează la nivelul primului semestru atunci când:
   • S-a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării;
   • S-a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă;
   • Nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al marjei de dobândă este cel puțin 100%
  • HG nr 524 2019 adoptă normele de aplicare pentru plata taxei pe activele financiare nete Astfel, actul normativ explică noțiunea de active financiare nete și indică documentele unde se identifică activele financiare nete, ținând cont de raportările specifice unei instituții de credit;
  • Cota de piaţă a unei instituţii bancare se calculează ca raport între totalul activelor contabile nete ale instituţiei bancare şi totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine;
  • Banca Națională a României va publica totalul activelor financiare nete existente în sistemul bancar românesc, astfel fiecare bancă va cunoaște cota de piață și implicit procentul taxei pe activele financiare nete Norma metodologică prezintă câteva exemple de calcul pentru taxa pe activele financiare nete
  • Ordinul ANAF nr 2085 2019 adoptă modelul formularului 109 Declarație privind taxa pe activele financiare nete;
  • Formularul este adaptat situațiilor concrete din OUG nr 114 2018 respectând metodologia de calcul detaliată prin HG nr 524 2019 Acesta se transmite în format electronic la autoritatea fiscală;
  • De reținut contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe active proporţional cu perioada impozabilă, până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, iar contribuabilii nou înfiinţaţi în cursul anului datorează taxa pe active începând cu anul următor;
  • Legea nr 162 2019 se adresează persoanelor fizice ce au fost condamnate pentru infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, corupție, fals în înscrisuri sau infracțiuni prevăzutede legislația privind combaterea și prevenirea spălării banilor;
  • Legea conține un singur articol ce stabilește:
   • „Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr 656 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege”;
  • Din analiza acestui temei normativ, observăm că aceste persoane își pierd calitatea de fondatori, doar dacă instanța de judecată competentă a stabilit în mod punctual excluderea de la aceste drepturi ca o sancțiune complementară sancțiunii principale;
  • În consecință, aceste persoane ce au fost condamnate pentru o infracțiune dintre cele enumerate, pot avea și calitatea de administrator, director, membru în consiliul de supraveghere și directorat, cenzor sau auditori financiari, conform art 73 1 din Legea nr 31 1990 privind societățile, atât timp cât nu există o sancțiune suplimentară prin hotărârea definitivă a instanței de judecată;
  • Prin HG nr 557 2019 se declară ziua de 16 august 2019 ca fiind zi liberă pentru salariații instituțiilor și autorităților publice Aceasta este cu recuperare prin prelungirea programului corespunzător timpului de lucru până în data de 31 august 2019;
  • Nu se acordă zi liberă magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor, ce au de soluționat procese cu termene în data de 16 august 2019 Nici participanții în aceste procese nu beneficiază de zi liberă;
  • Nu se acordă zi liberă salariaților pentru care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza specificului activității sau procesului de producție;
  • Pentru salariații din mediul privat, hotărârea nu dispune, iar acordarea unei zile libere ține de relația angajator salariat, angajatorul având dreptul de decizie, ținând cont de Codul muncii

[1] OUG nr. 114/2018 adoptă și formulele de reducere variabilă.Call Now Button