Noul Cod al insolvenței 2014. Modificări față de prevederile anterioare

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 și a intrat în vigoare începând cu 28.06.2014.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 și a intrat în vigoare începând cu 28.06.2014.
In condițiile în care OUG nr. 91/2013 a fost declarată neconstituțională, până pe 28 iunie, când a intrat în vigoare Noul Cod al insolvenței, se aplică Legea nr. 85/2006.
rincipalele modificări aduse de noua lege, față de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolveței, abrogată prin Legea nr. 85/2014, sunt:

 • Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență este de 40.000 lei (față de 45.000 lei, în Legea 85/2006), iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat;
 • Creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței este creditorul a cărui creanță asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile (față de 90 zile, în Legea 85/2006);
 • Competența de soluționare a dosarului revine tribunalului în a cărei circumscripție debitorul și-a avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței (în Legea 85/2006, competența aparținea tribunalului în a cărui circumscripție își avea sediul debitorul, fără a fi prevazută vreo durată minimă în acest sens);
 • Cererea privind deschiderea procedurii formulată de către debitor trebuie să fie însoțită de o serie de înscrisuri, prevăzute și de Legea 85/2006, solicitându-se în plus, prin noile reglementări, o declarație prin care debitorul arată dăcă este membru al unui grup de societăți.
S-a mărit perioada referitoare la lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor, de la 120 zile (cca 4 luni prevăzute în Legea 85/2006) la 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive.
 • durata maximă a perioadei de observație (cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenței și data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în faliment) este de 12 luni calculate de la data deschiderii procedurii; legislația anterioară nu prevedea o durată maximă;
 • o noutate introdusă prin Legea nr. 85/2014 se referă la faptul că, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI (Buletinul procedurilor de insolvență) a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală și vor întocmi un raport de inspecție fiscală.
 • debitorul aflat în insolvență poate participa la licitații publice;
 • una dintre condițiile cerute de lege pentru ca planul de reorganizare să fie considerat confirmat este ca cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul;
 • modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială;
 • debitorul poate beneficia de finanțări în vederea desfășurării activităților curente, în perioada de observație, cu aprobarea adunării creditorilor, precum și potrivit planului de reorganizare, acestea având prioritate la restituire.
 • tabelul de creanțe se modifică pentru creanțe stinse total sau parțial, tabelul actualizat cu sume stinse în timpul procedurii fiind publicat odată cu convocatorul adunării creditorilor;
 Legea nr. 85/2014 se aplică profesioniștilor, fiind considerați profesioniști orice persoane care exploatează o întreprindere, adică în principal societăților și regiilor autonome.
 Legea nu se aplică persoanelor care exercită profesii libere sau instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar.


Call Now Button