Prima versiune a Programului Operaţional Asistență Tehnică 2021-2027

Procedura de adoptare: Programul Operațional Asistență Tehnică 2021 – 2027

 

 

Decizia Comisiei Europene 

Conform art. 18 din Regulamentul privind prevederile comune (CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul 8 alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de modul în care au fost adresate recomandările relevante pentru fiecare țară.

Comisia poate face observații în termen de 3 luni de la data depunerii programului de către statul membru.

Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile făcute de Comisie.

Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data depunerii programului de către statul membru.

 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul), Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană. Programul Operaţional Asistență Tehnică 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniul Asistență Tehnică , obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi locale. Programul Operaţional Asistență Tehnică 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-2027 şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente. Prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 se va asigura rambursarea salariilor pentru Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, structurile din Ministerul Fondurilor Europene care asigură coordonarea fondurilor și Autoritățile de Management/Organismele intermediare pentru Programul Operațional Sănătate, Programul Operațional Combaterea Sărăciei, Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Programul Operațional Tranziție Echitabilă, Programul Operațional Transport si Programul Operațional Asistentă Tehnică.

 

Toate detaliile POAT aici .Call Now Button