Prima versiune a Programului Operațional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027

 

 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă toate domeniile economice, sociale și culturale ale regiunii NE: specializare inteligență și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural.

  1. Prezetare

Titlul programuluiProgramul Operațional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027
TitularMinisterul Fondurilor Europene
Instituția care aprobă programulComisia Europeană
Prevederile în baza cărora a fost elaborat programul 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR)

 

Procedura de adoptareDecizie a Comisiei Europene

Conform art. 18  din Regulamentul privind prevederile comune (CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul 8 alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de modul în care au fost adresate recomandările relevante pentru fiecare țară.

Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data depunerii programului de către statul membru.

Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile făcute de Comisie.

Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data depunerii programului de către statul membru.

Sectorulspecializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural
Zonă probabil afectatăTeritoriul privind regiunea de dezvoltare Nord-Est
PopulaţiaPopulația regiuni de dezvoltare Nord-Est

 

2. Context 

 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană.

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS .

 

Pentru detalii complete descarcă fișierul !

 

 

 Call Now Button