Programul Horizon Europe

Horizon Europe este Programul – cadru ambițios al UE pentru cercetare și inovare (2021-2027), cu un buget estimat de 100 miliarde euro pentru:

a) Consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale UE și a Spațiului european de cercetare (SEC);

b) Stimularea stimularea capacității de inovare, a competitivității și a creării de locuri de muncă în Europa;

c) Abordarea priorităților cetățenilor și sprijinirea modelului și valorilor noastre socio-economice.

Noutăți cheie aduse de programul Horizon Europe

Consiliul european pentru inovare

Sprijin pentru inovațiile revoluționare, disruptive și cu potențial de extindere, care sunt prea riscante pentru investitorii privați ( 70 % din bugetul alocat pentru IMM uri). Sprijinirea inovatorilor în crearea piețelor viitorului, mobilizarea finanțării private și extinderea întreprinderilor lor .

Gestionare și monitorizare proactive, flexibile, orientate către inovare și bazate pe asumarea de riscuri.

Misiunile C&I

Realizarea unei conexiuni mai bune între cercetarea și inovarea UE și nevoile societății și ale cetățenilor; cu o vizibilitate sporită și un impact mai puternic.

O nouă abordare a parteneriatelor

O nouă generație de parteneriate orientate către obiective și mai ambițioase, în sprijinul obiectivelor convenite ale politicilor UE.

Caracteristici principale:

  • Structură și set de instrumente simple
  • Abordare coerentă bazată pe ciclul de viață
  • Orientare strategică

Răspândirea excelenței

Abordarea colectivă a provocărilor societale globale; accesul la cele mai bune talente, la cea mai bună expertiză și la cele mai bune resurse din lume; creșterea ofertei și a cererii de soluții inovatoare.

Posibilități extinse de asociere

  • Țările terțe cu bune capacități în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării
  • Luarea în considerare a obiectivului de stimulare a creșterii economice în Europa
    prin inovare

Programul Horizon Europe complet.Call Now Button