Programul IMM INNVEST – credite cu dobanda subventionata, cf. OUG 29/2020

Ministerul Finanțelor va garanta pana la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM.

 

Valoarea maxima a creditelor/ liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei.

Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane lei.

Valoarea maxima cumulata a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/ linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru intreprinderi mici și mijlocii.

Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

Acordarea subvenției de dobânda se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, și se stabilește prin Hotărâre de Guvern.

Obligațiile fiscale restante și alte creante bugetare se vor achita din creditul/ linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni.

Pentru creditele de investiții, perioada este de 120 de luni.

 

MFP va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.Call Now Button