Programul Operațional ASISTENŢĂ TEHNICĂ (PO AT) 2021-2027

Axe Prioritare

 

Axa Prioritară 1.  

Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi gestionarea PO

 

Axa Prioritară 2.

 

 Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE

 

Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE

 

 

 

Axa Prioritară 1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi gestionarea PO

FSE+

Operațiuni (orientativ)
Sprijin pentru coordonarea și controlul fondurilor 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC și FTE) și a fondurilor ESI 2014-2020, precum și pentru gestionarea PO

 

Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului

 

 

Axa Prioritară 2. Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE

FEDR

Operațiuni (orientativ)
Informare şi Comunicare

 

Sprijin pentru întărirea parteneriatului

 

Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE

FEDR

Operațiuni (orientativ)
Întărirea capacităţii de gestionare a PO

 

Evaluare AP şi de program

 

Menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi – SMIS

 

Asigurarea funcționării structurilor de coordonare ITI

 

Pregătire perioadei 2027+

 

Formare orizontală pentru sistem şi beneficiari (AM şi B)

 

Suport orizontal pentru sistem şi beneficiari

 

Pregătire proiecteCall Now Button