Programul START-UP NATION ROMÂNIA 2020

Programul START-UP NATION ROMÂNIA 2020

 

Stadiu program la data de 28.05.2020: proiectul de lege pentru modificarea OUG 10/2017 este in Senat pentru aprobare. Se intentioneaza lansarea in luna iunie 2020. Perioada de depunere a proiectelor va fi probabil de 30 zile de la data lansarii.

 

 

 

Eligibilitate beneficiar:

 • sa fie IMM cu sediul in Romania infiintata de catre persoane fizice;
 •  sa fie infiintata cu MAXIM 3 ani inainte de depunerea proiectului;
 • Codul CAEN sa fie in lista de coduri eligibile;
 • Firma sau asociatii nu au mai beneficiat de finantare prin Start-up Nation Romania;
 • Firma nu depaseste plafonul de 200.000 EURO finantare primita prin ajutor de minimis.

 

Criterii pentru obtinere punctaj maxim (100 puncte):

1.Criterii firma

 • Capitalul social subscris si varsat al firmei sa fie de minim 6000 lei
 • Nici unul dintre asociati nu a mai fost asociat in alta firma
 • Sediul social si punctul de lucru unde se face implementarea sa fie in Romania in judete cu nr de IMM la nivel judetean/100 de locuitori mai mic de 4 – judetele care NU indeplinesc acest criteriu sunt: Bucuresti, Ilfov, Cluj, Bihor, Brasov, Timis, Constanta. Celelalte judete SUNT eligibile, dar nu vor primi punctaj conform grilei.
 • Administratorul firmei este absolvent de studii superioare cu licenta sau este student.

 

2. Criterii proiect

 • Codul CAEN al proiectului poate primi 5,10,15 sau 20 de puncte in functie de domeniul de activitate vizat conform anexa;
 • Bugetul prevede echipamente tehnologice si software-uri de minim 80% din valoarea eligibila;
 • Bugetul prevede achizitia de echipamente tehnologice care incorporeaza tehnologie specifica pentru obtinerea unei economii de energie sau care utilizeaza surse regenerabile de energie de minim 50% din cheltuielile eligibile;
 • Prin proiect se va angaja inca o persoana (cu norma intreaga si perioada nedeterminata) suplimentar fata de numarul minim de 1 persoana – total 2 persoane;
 • Criterial Inovare: se angajeaza sa prezinte la depunerea decontului un contract de furnizare produse catre o intreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de catre beneficiarul finantarii. Deasemnea beneficiarul foloseste pentru lansarea afacerii un brevet de inventive inregistrat la OSIM.

 

3. Criterii dupa finalizarea proiectului (care trebuie mentinute cel putin 2 ani de la finalizarea implementarii proiectului)

 • Achizitia sau hosting site-web de prezentare firma;
 • Achizitia sau hosting aplicatie de contabilitate;
 • Achizitia sau hosting program de facturare electronica;
 • Achizitia sau hosting aplicatie de tip magazine online, comenzi online.

 

Valoare finantare:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă –200.000 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie – nu este cazul;
 • TVA-ul este cheltuiala eligibila pentru firmele neplatitoare de TVA.

 

Cheltuieli eligibile (aferente desfăşurării activităţilor codului CAEN accesat pentru care a
solicitat finanţare) – lista de mai jos este cea de la sesiunea anterioara, pentru 2020 nu s-a
publicat deocamdata procedura.

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din:
  unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv
  sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu
  excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard,
  automatelor muzicale.
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi
  comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face
  pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de
  lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu
  trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse
  corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste
  cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede,
  motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare,
  încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor,
  șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor,
  autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G,  conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra
  cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Pentru alte activități autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie
  funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei
 • Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei.
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului
 • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei

 

Obligatii dupa finalizarea proiectului

 • Sa mentina numarul de angajati timp de 2 ani de la efectuarea platii finale
 •  Sa nu instraineze partile sociale in procent mai mare de 49%. Intrainarea este
  permisa numai catre persoane fizice – investitori individuali business-angels
  definiti conform legii 120/2015 sau care nu au mai avut anterior nici o societate
  comerciala si numai prin majorare de capital social
 • să menţină investiţia pentru care primesc finantare în cadrul Programului,
 • să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul
  programului
 • sa raporteze anual indicatorii solicitati

 

DESCARCĂ DE AICI – CRITERII PRIVIND EVALUAREA ONLINE A PLANULUI DE AFACERI ! –Call Now Button