Regulile operațiunilor cu numerar

Regulile operaţiunilor cu numerar sunt precizate în Ordonanţa nr. 15 din 23.01.1996 cu modificările şi completările ulterioare privind întărirea disciplinei financiar-valutare.
Totalul plăţilor zilnice către persoane juridice va fi limitat la 10.000 lei.
Plăţile  către o singură persoană juridică sunt admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 5.000 lei, iar pentru cumpărăturile de la magazinele Cash&Carry în limita a 10.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei în cazul furnizorilor de bunuri şi servicii şi 10.000 lei în cazul furnizorilor de tip magazine Cash&Carry.
La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plăţi către persoane juridice, se vor respecta cerinţele prevăzute mai sus.

 

Regulile operaţiunilor cu numerar sunt precizate în Ordonanţa nr. 15 din 23.01.1996 cu modificările şi completările ulterioare privind întărirea disciplinei financiar-valutare.
Totalul plăţilor zilnice către persoane juridice va fi limitat la 10.000 lei.
Plăţile  către o singură persoană juridică sunt admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 5.000 lei, iar pentru cumpărăturile de la magazinele Cash&Carry în limita a 10.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei în cazul furnizorilor de bunuri şi servicii şi 10.000 lei în cazul furnizorilor de tip magazine Cash&Carry.
La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plăţi către persoane juridice, se vor respecta cerinţele prevăzute mai sus.
Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit. Pentru nerespectarea celor de mai sus amenda este 5.000-10.000 lei.

Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar. Amenda pentru aceasta abatere este 2.500-5.000 lei.Nu sunt plafonate:

  • alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice (dividende, restituire credit asociat etc.)
  • plata salariilor şi a altor drepturi de personal
  • depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societăţile comerciale bancare, care pot fi făcute şi de alte persoane juridice, neplafonat
  • cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens
  • cheltuielile de protocol prilejuite de organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.
Pentru neîntocmirea zilnică a registrului de casă pentru fiecare punct de lucru al unei societăți amenda este între 300 și 4.000 lei conform Legii contabilității nr 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.


Call Now Button