Sinteză PNRR: FINANȚĂRI PENTRU AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE

Vă prezentăm o sinteză a Planului Național de Redresare și Reziliență, structurat pe finanțările destinate autorităților publice locale. Sperăm că aceste informații să fie de ajutor tuturor autorităților locale din țară.

I.1. Sistemul de management al apei

Buget: 1,88 miliarde euro

Obiectiv: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a apelor à asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei.

Investițiile:

I.1 Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene à 600 milioane euro.

I.2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate à 200 milioane euro.

          I.3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente à 168 milioane euro.

I.4 Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații.

I.7 Investiții în modernizarea sistemelor de desecare-drenaj care deservesc zonele agricole expuse riscului de inundații à 323,4 milioane euro.

 

I.2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea

 

Buget: 1,37 miliarde euro.

 Investiții:

Păduri:

          I.1 – Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv păduri urbane.

          I.2 – Investiții în refacerea și regenerarea naturală a unor ecosisteme forestiere degradate, inclusiv habitate forestiere incluse în rețeaua Natura 2000.

          I.3 – Investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților

          I.4 – Investiții în tehnologii moderne de extragere a lemnului afectat de factori destabilizatori

          I.5 – Investiții în sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene.

 

I.3. Managementul deșeurilor

Buget: 1,2 miliarde euro.

 Investiții:

          I.1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune:

I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile

 

I.5. Fondul pentru Valul Renovării

Buget: 2,2 miliarde euro.

Investiții:

          I1 – Instituirea unui fond ”renovation wave” care să finanțeze adecvat, printr-un program de investiții, lucrări de îmbunătățire a fondului construit existent:

Axa 1 – Schema de granturi pentru reziliență și eficiența energetică în clădiri rezidențiale multifamiliale à 1,1 miliarde euro, 1.350 blocuri de locuinte.

Axa 2 – Schema de granturi pentru reziliență și eficiență energetică în clădiri publice (sedii administrative, clădiri care deservesc servicii publice, inclusiv clădirilor istorice pe baza unei metodologii de intervenție care prezervă valoarea culturală) à 1,17 miliarde euro, 2.000 de cladiri publice.

 

IV.1. Fondul local pentru tranziția verde și digitală:

Buget: 2,12 miliarde euro.

I1. Intervenții pentru tranziția verde și digitală în municipiile reședință de județ

I2. Intervenții pentru tranziția verde și digitală în municipii, altele decât cele reședință de județ

I3. Intervenții pentru tranziția verde și digitală în orașe

I4. Intervenții pentru creșterea calității vieții în mediul rural

I5. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.

I6. Intervenții pentru implementarea la nivel național a traseelor cicloturistice.

IV.2. Turism și cultură

Buget: 200 milioane euro.

Investiții:

I1. Implementarea măsurilor Strategiei de turism cultural al României prin 12 trasee turistice. Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării și alte destinații cu specific ecoturistic (2,25 milioane euro: ex. intervenții asupra clădirilor publice și private pentru recuperarea aspectului tradițional în concordanță și cu conceptul de tranziție verde) și recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural tradițional prin realizarea rutei castelelor (13,65 milioane euro), rutei bisericilor fortificate (0,75 milioane euro), rutei mănăstirilor din zona Moldovei (9,75 milioane euro), rutei culelor din Oltenia (4,65 milioane euro), rutei bisericilor din lemn (9,25 milioane euro), rutei curiilor din Transilvania (6,7 milioane euro) și rutei pelerinilor – Sfântul Ladislau pe teritoriul României (7,75 milioane euro), traseului castrelor romane (12,76 milioane euro), rutei satelor cu arhitectură tradițională (11 milioane euro), traseelor gastronomice tradiționale (3 milioane euro) și extinderea la nivel național al Drumului vinului (3 milioane euro).

         

V.1. Sănătate – „Fondul pentru spitale și creșterea accesului la sănătate”

 Buget: 2,85 miliarde euro

Investitii:

 I1. „Investiții în infrastructura medicală prespitalicească”:

Centre comunitare integrate (gestionate de către unitățile administrativ-teritoriale): cel puțin 200, mai ales în mediul rural și în urbanul mic.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea a minim 3.000 de cabinete de medicină de familie.

Cel puțin 30 de ambulatorii: reabilitare, modernizare, extindere, dotare, respectiv construirea de clădiri noi;

Minim 10 caravane medicale dedicate activităților de screening mamar și pentru cancerul cervical în zonele unde accesul la servicii medicale specializate este limitat.

I2. Investiții în infrastructura spitalicească publică:

2.1. Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării integrale sau parțiale a unității medicale din acele spații care pun în pericol pacientul și care nu răspund cerințelor igienico-sanitare (eg: circuite sanitare);

2.2. Investiții în echipamente medicale și aparatură pentru infrastructura sanitară nou construită, inclusiv pentru telemedicină;

2.3. Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul diagnosticării precoce, tratamentului antenatal/neonatal și postnatal;

2.4. Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții în mediul de spital.

 

V.2. Reforme sociale

Buget: 216 milioane euro.

Investiții:

          I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii în situații de risc:

          I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități:

– Reabilitarea/ Renovarea de infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități;

– Dezvoltarea de infrastructură socială nouă.

 

VI.1. România Educată

Buget: 3,6 miliarde euro.

Investiții:

           I1. Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 140 de creșe pentru îmbunătățirea accesului și a participării copiilor antepreșcolari la servicii standard de educație timpurie, cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii.

I2. Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate.

           I6. Schemă de ajutor pentru dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate mixte, liceale și universitare (inclusiv cu infrastructură socială dedicată învățământului dual preuniversitar și universitar tehnologic: cămine, cantine, baze sportive, spații de recreere și lectură, etc).

          I7. Dotarea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic;

          I8. Dotarea atelierelor școlare din unitățile de învățământ profesional și tehnic;

          I9. Investiții pentru transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a viitorilor fermieri antreprenori și salariati în domeniul agriculturii.

           I11: Schemă de finanțare a echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ;

          I.12. Școala ONLINE: realizarea de conținut și instrumente educaționale digitale, prin încurajarea inovării pentru adoptarea unor soluții educaționale creative, interactive și prin elaborarea și implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați;

           I15. Școli verzi: Scheme de finanțare pentru tranziția către un sistem de educație sustenabil și verde.

I16. Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar.

I17. Schema de grant pentru consorții școlare rurale.

 

 

 

 Call Now Button