Sub-masura 6.4. Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitati care nu vizeaza domeniul agriculturii insa care conduc la dezvoltarea economica a zonelor rurale.

Mai concret, prin aceasta sub-masura se urmareste:

■ Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;

■ Cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;

■ Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente;

■ Crearea de locuri de munca;

■ Cresterea veniturilor populatiei rurale;

■ Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban.

■ Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati non-agricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.

 

Cine poate depune proiecte pentru a obtine finantare prin aceasta sub-masura:

■ micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;

■ fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

 

ATENTIE! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

■ microintreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

■ intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

 

Investitii eligibile prin aceasta sub-masura:

  1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:

■ fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;

■ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

■ activitati de prelucrare a produselor lemnoase;

■ Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;

■ fabricare produse electrice, electronice;

 

  1. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole

■ olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);

 

  1. Investitii legate de furnizarea de servicii:

■ servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

■ servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;

■ servicii de consultanta, contabilitate, audit;

■ activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;

■ servicii tehnice, administrative, etc.

 

  1. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement.

 

  1. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

 

Costuri eligibile specifice:

■ constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;

■ achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi;

■ investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

 

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor): Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

■ pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;

■ pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.Call Now Button