Finanţări nerambursabile

AVISSO oferă servicii complete pentru identificarea surselor de finanțare, elaborarea documentației de finanțare și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Serviciile oferite de AVISSO în domeniul accesării fondurilor nerambursabile:

   1. Accesarea și implementarea proiectelor cu fonduri europene / guvernamentale
    • Consultanță în identificarea surselor alternative de finanțare a proiectelor de investiții
    • Analiza surselor de finanțare și recomandarea soluției optime
    • Elaborarea dosarului de finanțare;
    • Implementarea proiectelor de investiții;
    • Consultanță în managementul investițiilor realizate pentru îndeplinirea indicatorilor
   2. Consultanță în accesarea de împrumuturi pentru IMM în scopul implementării proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă:
    • Programul Operațional Competitivitate: credite, garanţii şi măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă;
    • Programul Operațional Inițiativa pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii din România: creșterea productivițății, inovării și a capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale (se va acorda o atenţie specială activităţilor inovative); facilitarea accesului IMMurilor la finanţare prin furnizarea de garanţii printr-un instrument care va utiliza resurse HORIZON 2020, FEI, BEI şi FEDR, în cooperare cu BEI/FEI şi cu scopul de a genera împrumuturi adiţionale IMM-urilor;
    • Fonduri Europene pentru Investiții Strategice (European Funds for Strategic Investments): Revigorarea investițiilor în proiecte strategice derulate în Europa astfel încât banii să deservească economia reală;
   3. Consultanță pentru accesarea de împrumuturi cu finanțare europeană:
    1. InnovFin SME Guarantee Facility: Întreprinderi Mici și Mijlocii care au ca domeniu de activitate cercetarea și inovarea;
    2. Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF): industrii creative, arhitectură, arhive, librării și muzee, artizanat, audiovizual (film, televiziune, jocuri video și multimedia) moștenire culturală tangibilă sau intangibilă, design, festivaluri, muzică, literatură, arte, industria publicistică, radio sau arte vizuale;
    3. AGRI Guarantee Facility: fermieri, grupuri agricole, cooperative, întreprinderi micro și mici din mediul rurual, silvicultură.
    4. COSME – Loan Guarantee Facility (LGF): Dezvoltarea întreprinderilor europene prin cercetare și inovare.
Cu ce vă putem ajuta?

AVISSO asigură gestionarea profesionistă a riscurilor la care se expune o afacere încă din stadiul de idee și până la extinderea și consolidarea portofoliului de produse sau servicii.

Call Now Button