Servicii

SERVICII CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI

AVISSO oferă servicii specializate de consultanță în managementul afacerilor și managementul proiectelor din companiile private și instituțiile publice care doresc implementarea unui sistem de management performant:

 • Organizarea strategică a companiei; 
 • Consultanță în managementul proceselor organizatorice; 
 • Consultanță în managementul strategic al companiei.
 • Cercetarea de marketing; 
 • Marketing strategic;
 • Marketing operațional; 
 • Consultanță în lansarea de produse noi pe piață
 • Apariții publice;
 • Relații Publice și Mass Media;
 • Planificare, Analiză și Monitorizare Media;
 • Comunicarea și promovarea companiei;
 • Comunicarea și promovarea evenimentelor;
 • Copywriting și administrare de conținut;
 • Elaborarea și implementarea campaniilor de comunicare
 • Studiul fezabilității proiectelor de investiții, inclusiv analiza cost-beneficiu și analiza de senzitivitate; 
 • Planificare și previziune financiară incluzând bugete și estimarea vânzărilor; 
 • Planuri de afaceri pentru scopuri interne și externe;
 • Previziunea cash-flow-ului;
 • Consiliere în luarea deciziilor de investire a capitalului.

SERVICII CONSULTANȚĂ PENTRU OBȚINERE FINANȚĂRI

AVISSO oferă servicii extinse de consultanță în afaceri. Suntem aproape de nevoile clienților noștri care doresc soluții sustenabile pentru dezvoltarea și consolidarea companiei pe care o dețin. Oferim:

Consultanță pentru accesarea de credite, garanții și măsuri de capital de risc pentru IMM-urile inovative și organizațiile de cercetare care răspund cererilor de piața – prin POC (Programul Operațional Competitivitate)

Consultanță pentru accesarea de garanții din resurse HORIZON 2020, Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană Investiții (BEI), Fondul European de Devoltare Regională (FEDR) în colaborare cu BEI/FEI precum și consiliere pentru obținerea de împrumuturi care se adresează creșterii productivității, inovării și capacității IMM-urilor de a se dezvolta pe piețele regionale, naționale și internaționale;

Consultanță pentru revigorarea investițiilor în proiecte strategice prin Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS); FEIS oferă garanții publice pentru proiecte de investiții private cu nivel de risc ridicat în domenii strategice, precum infrastructura de transport și telecomunicații, eficientizarea energetică, cercetare, educație și inovare, și, totodată, oferă împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și companii cu mai puțin de 3.000 de angajați.

Management proiecte

Experiența și expertiza ne recomandă pentru dezvoltarea proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă. Ne ocupăm cu managemenetul proiectelor cu finanțare nerambursabilă și oferim:

Acces la instituțiile financiare de creditare

AVISSO facilitează accesul la instituțiile financiare de creditare, fondurile de împrumut, schemele de garanție, instituțiile de garanție sau alte instituții financiare europene care furnizeaza împrumuturi cu finanțare europeană, prin următoarele linii pentru segmente de beneficiari diferiți:

SERVICII FINANCIAR CONTABILE

Prin soluțiile integrate de business, AVISSO oferă servicii financiar-contabile specializate:

Echipa este formată din specialiști în asistarea funcției contabile și financiare, fiecare având expertiză în gestionarea proiectelor de amploare pentru companii mari dar și pentru microîntreprinderi sau firme nou înființate.

Toate serviciile și soluțiile sunt furnizate cu promptitudine și eficiență, standardul și profesionalismul fiind garantate de implementarea sistemului de management al calității ISO:9001 și apartenența la organizații profesionale precum Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Camera Auditorilor Financiari din România.

SERVICII DE RESURSE UMANE

AVISSO oferă servicii externalizate de administrare a personalului și consultanță în managementul și dezvoltarea resurselor umane din companii.

AVISSO asigură creșterea calității resursei umane din cadrul firmelor și îmbunătățește performanța angajaților prin servicii specializate:

 • Pregătire și perfecționare manageri;
 • Formare profesională cu acreditare din partea Autorității Naționale pentru Calificări pentru furnizarea de cursuri de formare profesională (formator, inspector de resurse umane, manager de proiect, contabil).
 • AVISSO oferă servicii specializate în domeniul resurselor umane acreditate de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale și de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

SERVICII GDPR

Avisso a luat act încă din 2016 de Regulamentul UE GDPR și ca urmare a experienței dobândite alături de clienți pe parcursul anilor de activitate efectivă în domeniu, ne-am dorit să eficientizăm procesul de implementare atât la nivel de costuri cât și de dificultate.

Astfel, am creat platforma digitală Avisso Smart GDPR care ne ajută să implementăm GDPR-ul de la A-Z, în cea mai profesională manieră posibilă în acest moment pe piața Europeană. AVISSO SMART GDPR este cea mai complexă platformă online de servicii GDPR personalizate pentru afacerea ta.

Platforma se adresează atât ofițerilor DPO care doresc să își eficientizeze munca, cât și entităților care prelucrează date cu caracter personal și doresc externalizarea serviciilor GDPR. Cu ajutorul Avisso Smart GDPR, utilizatorii au acces la toate documentele specifice GDPR într-o formă actualizată, complete și corectă, astfel încât să respecte pe deplin prevederile regulamentului legislativ aferent.