Termeni și condiții

Avisso Group
Termeni si Conditii


1. Termeni generali Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.avisso.eu (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.avisso.eu, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condiţiilor: “Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.avisso.eu; “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul din componența acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

2. Drepturile asupra conținutului Site-ului Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Răspunsul primit ca urmare a completării formularului de contact nu are valoarea unei sesiune de consultații reale și Administratorul Site-ului nu poate fi răspunzător pentru acest răspuns informal, acesta avand un scop pur informativ.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le detin asupra / în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice masura, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Continutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terte persoane în orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la contact@avisso.eu.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau încărcat pe site sau în oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fara a se limita la formularul contact) pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.

Orice persoană care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod pe ceilalţi Utilizatori prin informaţiile, comentariile şi materiaele expediate, şi acceptă şi înţeleg că ei sunt singurii care pot fi traşi la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informaţiilor, comentarilor, opiinilor şi materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecinţele juridice în legătură cu utilizarea lor.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricăror din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru publicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de informare și comunicare și ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivand din acestea.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a Serviciului. Prin înscrierea pe site, completarea formularului de contact sau orice altă modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru:

  • activități de ofertare la adresele de e-mail comunicate;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi;
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale Site-ului;

Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor.Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin e-mail la adresa: office@avisso.eu.

4. Legatura cu alte site-uri
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Continutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înteleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Limitarea raspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conţinutul Site-ului, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele mentionate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere.
Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajatii, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului/Site-ului său orice alt aspect în legătură cu Serviciul/Site-ul.

6. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanta judecatorească română competentă aflata în raza teritorială a municipiului Iași.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.