Femeia antreprenor

Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Ajutor financiar Femeia Antreprenor: maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Contribuție proprie: minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  AFN.

Atenție: Ordinea la contractare în cadrul programului se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.


Distribuie acest articol