FINANȚARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL REGIONAL NORD-EST PENTRU Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1

Programul Regional Nord-Est oferă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui prin finanțare nerambursabilă. Scopul acestui program este de a sprijini modernizarea acestor afaceri mici și susținerea creșterii competitivității în regiune.

Activități eligibile

Potrivit Programului Regional Nord-Est, pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă, microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (pot desfășura următoarele activități eligibile:

 • Dezvoltarea și diversificarea capacității de producție/prestări servicii: Acest lucru poate include lucrări de construcție, extindere sau modernizare a spațiilor de producție/servicii, achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje sau instalații.
 • Implementarea de noi tehnologii și automatizare: Afacerile pot beneficia de finanțare pentru a achiziționa tehnologii inovatoare sau pentru a automatiza procese pentru eficiență sporită.
 • Activități de marketing și branding: Programul sprijină proiectele care vizează îmbunătățirea strategiilor de marketing, dezvoltarea brandului și promovarea vânzărilor.

Eligibilitate și criterii de selecție

Pentru a accesa finanțarea, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie o microîntreprindere din Regiunea Nord-Est.
 • Proiectele din județele Vaslui și Botoșani vor primi un punctaj suplimentar pentru a reduce disparitățile interregionale.
 • Proiectul trebuie să fie implementat în mediul urban din regiunea Nord-Est, inclusiv satele aparținătoare de orașe.
 • Creșterea numărului mediu de salariați în domeniul de activitate vizat de proiect va fi punctată în evaluarea tehnico-financiară.

Valoarea și contribuția proiectului

Valoarea minimă a proiectului trebuie să fie de 50.000 euro, iar valoarea maximă nu poate depăși 200.000 euro pe o perioadă de trei exerciții financiare. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri, valoarea maximă a proiectului poate fi de 100.000 euro.

Procedura de depunere și criterii de selecție

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 30.000.000 euro, iar termenul de depunere este de 2 luni de la deschiderea apelului. Pentru proiectele depuse în prima lună, se stabilește un prag de calitate de 85 de puncte în vederea contractării. Se vor acorda punctaje în funcție de conformitatea administrativă și evaluarea tehnică și financiară.

Condiții de eligibilitate și îndeplinire a cerințelor

Printre condițiile de eligibilitate și cerințele obligatorii pentru solicitant se numără:

 • Încadrarea ca microîntreprindere.
 • Neprezentarea în situații de excludere, cum ar fi falimentul, insolvența sau comiterea de fraude.
 • Înregistrarea profitului în anul fiscal 2022.
 • Activitatea finanțată trebuie să se încadreze în domeniile de activitate eligibile din clasificarea CAEN.

Activități și cheltuieli eligibile

Printre activitățile și cheltuielile eligibile se numără:

 • Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii, inclusiv lucrări de construcție, achiziționarea de echipamente și instalații tehnologice.
 • Activități de marketing și branding, cum ar fi evaluarea pieței, dezvoltarea produselor și promovarea vânzărilor.

Cheltuieli neeligibile

Nu vor fi acoperite cheltuielile efectuate înainte de 01.01.2021, contribuția în natură, achiziționarea de bunuri ce intră în categoria obiectelor de inventar și cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor sau mijloacelor de transport, cu excepția clasei 2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat.

În concluzie, Programul Regional Nord-Est reprezintă oportunitatea ideală pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Est să își modernizeze activitățile și să devină mai competitive. Atrăgând finanțare nerambursabilă pentru proiectele lor, aceste afaceri pot crește performanțele și pot obține rezultate durabile.

Dacă te interesează să aplici la acest program,  te invităm să contactezi echipa noastră de experți de la Avisso. Completează formularul de contact disponibil pe site-ul nostru și stabilește o discuție pentru a primi consultanță personalizată.

Distribuie acest articol

Recente

Despre AVISSO

Echipa AVISSO

Încrederea, responsabilitatea și integritatea sunt valorile prin intermediul cărora AVISSO investește în parteneriate durabile care aduc plus valoare comunității de afaceri. 

NEWSLETTER

Abonează-te pentru fi la curent cu cele mai importante noutăți AVISSO