PNRR- Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Calendar orientativ privind apelul de proiecte

 • Lansare ghid final: 15.05.2023
 • Depunere de proiecte: 03.07.2023 –31.08.2023
 • Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.09.2023 – 31.12.2023
 • Perioadă încheiere contracte: 04.01.2024 –29.02.2024

ALOCARE FINANCIARĂ

Valoarea totală alocată pentru ajutorul de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 150 milioane euro*, echivalentul în lei (cursul Inforeuro aferent lunii februarie 2023: 1 euro = 4.9055 lei), după cum urmează:
021c (alocare de 130 de milioane EUR) – Dezvoltare tehnologii avansate.
021d (alocare de 20 de milioane EUR) – Securitatea cibernetică.
Valoarea asistentei financiare nerambursabile (nu mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022):
Microîntreprindere – maxim 500.000 euro;
Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect:
➢ Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 3.000.000
euro/proiect.
➢ Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro,
calculată la cursul euro stabilit în cuprinsul ghidului

ACTIVITĂŢI FINANŢABILE

 1. Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale care să sprijine întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computing-ul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică precum:
 • achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță
  și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice
  integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv
  soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
 • achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul
  de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient
  de date, IoT (internetul obiectelor) , IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud
  computing, și inteligență artificială);
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual
  reality;
 • achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate
  la imobilizări necorporale);
 1. Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor
  digitale avansate.

ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

Formele asociative (parteneriatele) formate din:

 1. Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea
 2. Parteneri: IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.
  a. activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):
  • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
  • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
  • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • 6312 – Activități ale portalurilor web;
  • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
  • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
  Pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care au aplicat sub forme asociative de întreprinderi prin intermediul unei întreprinderi lider, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate pentru întreprinderi lider:

a) au calitatea de întreprinderi (sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) ), Societăți cooperative (înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau formele asociative (parteneriate, consorții) formate din categoriile de beneficiari eligibili.
b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
d) Solicitantul de finanțare (atât lider cât și partener) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
e) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
f) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de finanțare;
g) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, în anul 2022 așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
h) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
i) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut
obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
j) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
k) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
l) solicită ajutor de stat a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în schema de ajutor.
m) la data semnării contractului de finanțare atât liderul cât și partenerul nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
n) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 9 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

CHELTUIELI ELIGIBILE

În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale:
➢ Cheltuieli privind active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
➢ Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor) , Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
➢ Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%);
➢ Cheltuieli privind achiziția de sisteme
În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli
aferente cercetării și dezvoltării:
➢ costurile cu personalul*: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
➢ costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în
cadrul proiectului și pe durata perioadei de implementare.
➢ costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect

Te interesează să obții finanțare nerambursabilă pentru afacerea ta?
De peste 15 ani contribuim la dezvoltarea activă a companiilor din România și suntem convinși că prin experiența dobândită te putem ajuta și pe tine în acest demers. Completează formularul de contact

Distribuie acest articol

Recente

Despre AVISSO

Echipa AVISSO

Încrederea, responsabilitatea și integritatea sunt valorile prin intermediul cărora AVISSO investește în parteneriate durabile care aduc plus valoare comunității de afaceri. 

NEWSLETTER

Abonează-te pentru fi la curent cu cele mai importante noutăți AVISSO