Schema de ajutor de stat HoReCa 2

Domeniul ospitalității primește sprijin financiar din partea statului prin schema de ajutor HoReCa. Proiectul aflat în consultare publică aduce oportunități pentru reprezentanții din domeniul HORECA, astfel încât aceștia să poți combate efectele negative ale creșterilor prețurilor. Descoperă în articol cum poți accesa fondurile de sprijin dedicate afacerii tale din domeniul ospitalității.


I. Despre Schema de ajutor de stat HoReCa 2

            Efectele negative ale creșterii prețurilor pentru materii prime, cât și cele rezultate în urma declanșării conflictului din Ucraina au afectat numeroase organizații din industria ospitalității. La scurt timp după ce acestea au fost afectate de pandemia generalizată de Covid-19, în prezent se confruntă cu o creștere considerabilă a costurilor.

            Derulat pentru al doilea an, schema de ajutor HoReCa 2 propusă de minister își propune să combată efectele negative ce influențează situația economică a afacerilor din domeniul ospitalității. Conform celor comunicate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului s-au înregistrat „creșteri ale prețurilor la energie electrică cu 21,87% în mai 2022 față de decembrie 2021, si la gaze cu 23,2% raportat la aceeasi perioadă”.

            Astfel, schema de ajutor de stat HoReCa s-a lansat în consultare publică în această toamnă, iar pentru a analiza dacă organizația ta este eligibilă pentru accesarea schemei de ajutor propuse la nivel național, te invităm să parcurgi informațiile complete despre programul HoReCa 2.


            Prin fondurile publice disponibile la nivel național, schema de ajutor de stat HoReCa 2 oferă sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați.

            Proiectul se află la a doua ediție, ajutoarele oferite fiind justificate de conflictul armat din Ucraina, precum și creșterile excesive ale costurilor cu energia electrică.  Bugetul estimat la nivel național pentru această ediție este estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei (2,7 miliarde de lei la cursul curent), în condițiile în care la ediția anterioară bugetul alocat a fost de 2,5 miliarde de lei din care s-a consumat în final doar 2,1 miliarde de lei. În condițiile actuale, schema are un buget alocat de numai 50 de milioane de lei (10 milioane de euro) și va fi necesar ca Guvernul să aprobe suplimentarea de buget prevăzută în proiectul de procedură.

Schema va permite ca înscrierea electronică să se realizeze pe granturi.imm.gov.ro  în cadrul a doi piloni, respectiv:

Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina

II. Beneficiari eligibili în cadrul HoReCa 2

            La nivelul schemei se estimează că vor fi sprijiniți 10 000 de beneficiari, iar Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat listă a codurilor CAEN eligibile în cadrul programului:

  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990,
  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590,
  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie,  conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630,
  • întreprinderi care desfășoară activități autorizate  de organizare de evenimente, conform codurilor CAEN Rev 2 8230 și 9329,
  • întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990
  • întreprinderi care desfășoară activități de interpretare și creație artistică conform codurilor CAEN 9001, 9002, 9003, 9004.

Condiții de eligibilitate

    Condițiile pentru înscrierea în cadrul schemei de ajutor fac referire la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

            a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

            b) Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

            c) Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

            d) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente; 

            e) Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

            f):

  • (1) În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;
  • (2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate  a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            g) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție,  stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

III. Valoarea ajutoarelor de stat

            Pentru fiecare dintre cei din piloni disponibili în cadrul schemei de ajutor, există o valoare maximă ce poate fi accesată de fiecare întreprindere înscrisă în cadrul programului.

1. Valoarea maximă a ajutorului pentru pilonul 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere. Ajutorul va acoperi compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

2. Valoarea maximă a ajutorului pentru pilonul 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere. Ajutorul va acoperi compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

            Astfel, în cadrul schemei de ajutor sunt luate în considerate atât creșterea cheltuielilor totale ale organizațiilor din acest an comparativ cu anul 2021, cât și o compensare în valoare de maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz din 2022. Organizațiile au posibilitatea de a aplica pe unul dintre cei din piloni sau pe amândoi, în funcție de nevoi.

IV. Procedura de înscrierea

            Pentru moment, înscrierile în cadrul schemei de ajutor de stat HoReCa 2 nu au fost lansate oficial, întrucât la finalul lunii Septembrie a fost lansat în consultare publică. În baza aprobării suplimentării bugetului de către Guvern, va fi lansată și înscrierea pe platforma dedicată.
            Beneficiarii ce doresc să acceseze ajutorul de stat HoReCa 2 vor avea posibilitatea de a se înscrie online, pe platforma granturi.imm.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații speciale ale Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

            Întrucât evaluarea se va face electronic, aceasta va interoga o serie de informații extrase din bilanțul contabil depus pentru anul 2021, respectiv valoarea cheltuielilor totale aferente anului 2021. Mai mult, în platforma vor fi încărcate toate facturile și documentele de plată aferente costurilor lunare cu energia și/sau gaz din anul 2021, în baza cărora se va actualiza valoarea acestor cheltuieli pentru întreg anul 2021.

V. Calendar propus pentru Schema HoReCa2

Chiar dacă până la acest moment nu s-a publicat oficial un calendar al înscrierilor în cadrul schemei de ajutor HoReCa 2, a fost anunțat un calendar orientativ, pe care îl puteți lua în considerare în evaluarea programului. 

Implementarea efectivă a schemei este propusă să se desfășoare astfel:

  • 12 luni pentru etapele de înscriere, preverificare automată, contractare, verificare administrativă și de eligibilitate post-contractare, cel târziu de termenele maxime impuse de Cadrul Temporar Ucraina;

  • 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de până la 200.000 euro inclusiv, echivalent în lei și 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, echivalent în lei, perioade de monitorizare și raportare în condițiile prezentei scheme de ajutor. În cazul în care termenele, condițiile și plafoanele prevăzute în Cadrul Temporar Ucraina vor suferi modificări ulterioare aprobării prezentei scheme, acestea se vor aplica de drept și prezentei scheme de ajutor de stat.

Interesat să aplici în cadrul programului HoReCa 2?
De peste 15 ani contribuim la dezvoltarea activă a companiilor din România și suntem convinși că prin experiența dobândită te putem ajuta și pe tine în acest demers.

Ai o întrebare?

Discută cu un consultant Avisso despre cum te poți înscrie la HoReCa 2

Distribuie acest articol

Recente

Despre AVISSO

Echipa AVISSO

Încrederea, responsabilitatea și integritatea sunt valorile prin intermediul cărora AVISSO investește în parteneriate durabile care aduc plus valoare comunității de afaceri. 

NEWSLETTER

Abonează-te pentru fi la curent cu cele mai importante noutăți AVISSO